PAGE MENU

ARTIKEL

1. GAMBAR PROSES 10 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2. GAMBAR PROSES 9 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

3. GAMBAR PROSES 8 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

4. GAMBAR PROSES 7 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

5. GAMBAR PROSES 6 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

6. GAMBAR PROSES 5 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

7. GAMBAR PROSES 4 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

8. GAMBAR PROSES 3 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

9. GAMBAR PROSES 2 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

10. GAMBAR PROSES di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

11. FOTO PROSES 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

12. FOTO PROSES 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

13. FOTO PROSES 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

14. FOTO PROSES Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

15. FOTO PROSES 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

16. FOTO PROSES 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

17. FOTO PROSES 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

18. FOTO PROSES 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

19. FOTO PROSES 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

20. FOTO PROSES Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

21. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

22. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

23. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

24. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

25. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

26. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

27. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

28. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

29. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

30. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

31. GAMBAR PROSES Kaki Palsu COMFISCO dari Kuspito Untuk Pasien Amputasi Kaki di Atas Lutut

32. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

33. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

34. GAMBAR PROSES Berjalan dengan Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

35. GAMBAR PROSES Pertama Kali Memakai dan Menggunakan Kaki Palsu COMFISCO

36. GAMBAR PROSES Saat Pasien Latihan Berjalan dengan Kaki Palsu COMFISCO Tanpa Berpegangan

37. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

38. GAMBAR PROSES 9 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

39. GAMBAR PROSES 8 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

40. GAMBAR PROSES 7 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

41. GAMBAR PROSES 6 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

42. GAMBAR PROSES 5 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

43. GAMBAR PROSES 4 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

44. GAMBAR PROSES 3 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

45. GAMBAR PROSES 2 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

46. GAMBAR PROSES Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

47. GAMBAR PROSES 10 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

48. GAMBAR PROSES 8 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

49. GAMBAR PROSES 7 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

50. GAMBAR PROSES 6 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

51. GAMBAR PROSES 5 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

52. GAMBAR PROSES 4 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

53. GAMBAR PROSES 3 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

54. GAMBAR PROSES 2 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

55. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

56. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 9

57. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 8

58. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 7

59. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 6

60. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 5

61. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 4

62. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 3

63. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 2

64. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

65. GAMBAR PROSES COMFILEG Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

66. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

67. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

68. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

69. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

70. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

71. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

72. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

73. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

74. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

75. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

76. GAMBAR PROSES Pengukuran Untuk Kaki Palsu Amputasi Tepat Tumit

77. GAMBAR PROSES Pasien Mengukur Kakinya Untuk Memesan Syme

78. GAMBAR PROSES Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

79. GAMBAR PROSES Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

80. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

81. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

82. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

83. GAMBAR PROSES Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

84. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

85. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

86. GAMBAR PROSES 4 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

87. GAMBAR PROSES 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

88. GAMBAR PROSES 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

89. GAMBAR PROSES 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

90. GAMBAR PROSES 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

91. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

92. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

93. GAMBAR PROSES 6 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

94. GAMBAR PROSES 5 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

95. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

96. GAMBAR PROSES 2 Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

97. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

98. GAMBAR PROSES 5 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

99. GAMBAR PROSES 4 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

100. GAMBAR PROSES 3 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

101. GAMBAR PROSES 2 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

102. GAMBAR PROSES Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

103. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

104. GAMBAR PROSES 02 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

105. GAMBAR PROSES 03 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

106. GAMBAR PROSES 02 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

107. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

108. GAMBAR PROSES Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

109. GAMBAR PROSES 02 Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

110. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

111. GAMBAR PROSES Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

112. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

113. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

114. GAMBAR PROSES COMFIGO Pertama Kali Berlatih dengan Wolker

115. GAMBAR PROSES 06 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

116. GAMBAR PROSES 02 Pengecekan Kondisi Kaki Sebelum Membuat Kaki Palsu

117. GAMBAR PROSES Pengecekan Kondisi Kaki Sebelum Membuat Kaki Palsu

118. GAMBAR PROSES 05 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

119. GAMBAR PROSES 04 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

120. GAMBAR PROSES 03 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

121. GAMBAR PROSES 02 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

122. GAMBAR PROSES Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

123. GAMBAR PROSES Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

124. GAMBAR PROSES 01 Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

125. GAMBAR PROSES 01 Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

126. GAMBAR PROSES 01 Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

127. GAMBAR PROSES 01 Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

128. GAMBAR PROSES 01 Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

129. GAMBAR PROSES 01 Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

130. GAMBAR PROSES 01 Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

131. GAMBAR PROSES 01 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

132. GAMBAR PROSES 01 Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

133. GAMBAR PROSES 01 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

134. GAMBAR PROSES Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

135. GAMBAR PROSES Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

136. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

137. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

138. GAMBAR PROSES Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

139. GAMBAR PROSES Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

140. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

141. GAMBAR PROSES Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

142. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

143. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Siap Berjalan Lagi

144. GAMBAR PROSES 8 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

145. GAMBAR PROSES 7 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

146. GAMBAR PROSES 6 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

147. GAMBAR PROSES 5 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

148. GAMBAR PROSES 4 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

149. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

150. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

151. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

152. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

153. GAMBAR PROSES 4 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

154. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

155. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

156. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

157. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

158. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

159. GAMBAR PROSES 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

160. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

161. GAMBAR PROSES Siap Berlatih Berjalan Setelah Kaki Palsu Terpakai

162. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

163. GAMBAR PROSES Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

164. GAMBAR PROSES Kruk Membantu Untuk Mengatur Keseimbangan Pasien COMFIDAY

165. GAMBAR PROSES Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

166. GAMBAR PROSES Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

167. GAMBAR PROSES Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

168. GAMBAR PROSES Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

169. GAMBAR PROSES Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

170. GAMBAR PROSES Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

171. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

172. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

173. GAMBAR PROSES 04 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

174. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

175. GAMBAR PROSES 04 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

176. GAMBAR PROSES 04 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

177. GAMBAR PROSES 04 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

178. GAMBAR PROSES 04 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

179. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

180. GAMBAR PROSES 04 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

181. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

182. GAMBAR PROSES 04 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

183. GAMBAR PROSES 03 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

184. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

185. GAMBAR PROSES 03 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

186. GAMBAR PROSES 03 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

187. GAMBAR PROSES 03 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

188. GAMBAR PROSES 03 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

189. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

190. GAMBAR PROSES 03 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

191. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

192. GAMBAR PROSES 03 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

193. GAMBAR PROSES 02 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

194. GAMBAR PROSES 02 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

195. GAMBAR PROSES 02 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

196. GAMBAR PROSES 02 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

197. GAMBAR PROSES 02 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

198. GAMBAR PROSES 02 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

199. GAMBAR PROSES 02 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

200. GAMBAR PROSES 02 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

201. GAMBAR PROSES 02 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

202. GAMBAR PROSES 02 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

203. GAMBAR PROSES Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

204. GAMBAR PROSES Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

205. GAMBAR PROSES Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

206. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

207. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

208. GAMBAR PROSES Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

209. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

210. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

211. GAMBAR PROSES Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

212. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

213. GAMBAR PROSES Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

214. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

215. GAMBAR PROSES Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

216. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

217. GAMBAR PROSES Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

218. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

219. GAMBAR PROSES 3 Kaki Palsu BL COMFIDAY Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

220. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

221. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

222. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

223. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

224. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

225. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

226. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

227. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

228. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

229. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

230. FOTO Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

231. FOTO Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

232. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

233. FOTO Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

234. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

235. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

236. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

237. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

238. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

239. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

240. FOTO 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

241. FOTO 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

242. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

243. FOTO di Kuspito Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

244. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

245. FOTO Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

246. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah

247. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

248. FOTO 2 Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

249. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

250. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

251. FOTO Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

252. FOTO Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

253. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

254. FOTO Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

255. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

256. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

257. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

258. FOTO Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

259. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

260. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

261. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

262. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

263. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

264. FOTO 5 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

265. FOTO 4 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

266. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

267. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

268. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

269. FOTO 5 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

270. FOTO 3 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

271. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

272. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

273. FOTO 4 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

274. FOTO 3 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

275. FOTO 2 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

276. FOTO COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

277. FOTO Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

278. FOTO Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

279. FOTO 4 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

280. FOTO 3 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

281. FOTO 2 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

282. FOTO 2 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

283. FOTO Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

284. FOTO Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

285. Petugas PT Kuspito Melakukan Pengukuran Pada Kaki Pasien Bawah Lutut

286. Kuspito Kaki Palsu Melakukan Pengukuran Kaki Bawah Lutut

287. Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

288. PT Kuspito Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

289. Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO atau COMFIDAY di Ukur di Kuspito

290. Inilah Gambar Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

291. Begini Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

292. FOTO 10 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

293. FOTO 9 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

294. FOTO 8 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

295. FOTO 7 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

296. FOTO 6 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

297. FOTO 5 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

298. FOTO 4 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

299. FOTO 3 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

300. FOTO 2 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

301. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

302. GAMBAR PROSES 4 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

303. GAMBAR PROSES 4 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

304. GAMBAR PROSES 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

305. GAMBAR PROSES 4 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

306. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

307. GAMBAR PROSES 4 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

308. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

309. GAMBAR PROSES 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

310. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

311. GAMBAR PROSES 4 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

312. GAMBAR PROSES 3 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

313. GAMBAR PROSES 3 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

314. GAMBAR PROSES 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

315. GAMBAR PROSES 3 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

316. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

317. GAMBAR PROSES 3 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

318. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

319. GAMBAR PROSES 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

320. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

321. GAMBAR PROSES 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

322. GAMBAR PROSES 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

323. GAMBAR PROSES 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

324. GAMBAR PROSES 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

325. GAMBAR PROSES 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

326. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

327. GAMBAR PROSES 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

328. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

329. GAMBAR PROSES 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

330. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

331. GAMBAR PROSES 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

332. GAMBAR di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

333. GAMBAR di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

334. GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

335. GAMBAR di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

336. GAMBAR di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

337. GAMBAR di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

338. GAMBAR di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

339. GAMBAR di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

340. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

341. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

342. GAMBAR 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

343. GAMBAR 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

344. GAMBAR 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

345. GAMBAR 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

346. GAMBAR di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

347. GAMBAR di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

348. GAMBAR Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

349. GAMBAR Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

350. GAMBAR Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

351. GAMBAR Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

352. GAMBAR 3 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

353. GAMBAR Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

354. GAMBAR Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

355. GAMBAR 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

356. GAMBAR Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

357. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

358. GAMBAR 2 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

359. GAMBAR Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

360. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

361. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

362. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

363. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

364. GAMBAR COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

365. GAMBAR 5 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

366. GAMBAR 4 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

367. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

368. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

369. GAMBAR COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

370. GAMBAR 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

371. GAMBAR 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

372. GAMBAR 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

373. GAMBAR Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

374. GAMBAR 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

375. GAMBAR 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

376. GAMBAR 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

377. GAMBAR 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

378. GAMBAR 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

379. GAMBAR Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

380. GAMBAR 3 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

381. GAMBAR 2 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

382. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

383. GAMBAR 2 di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

384. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

385. GAMBAR 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

386. GAMBAR 3 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

387. GAMBAR 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

388. GAMBAR di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

389. GAMBAR di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

390. GAMBAR 10 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

391. GAMBAR 9 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

392. GAMBAR 8 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

393. GAMBAR 7 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

394. GAMBAR 6 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

395. GAMBAR 5 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

396. GAMBAR 4 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

397. GAMBAR 3 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

398. GAMBAR 2 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

399. GAMBAR 1 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

400. GAMBAR 5 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

401. GAMBAR 3 Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

402. GAMBAR Kuspito 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

403. GAMBAR Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

404. GAMBAR 4 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

405. GAMBAR 3 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

406. GAMBAR 2 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

407. GAMBAR Kuspito COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

408. GAMBAR Kuspito Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

409. GAMBAR Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

410. GAMBAR 5 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

411. GAMBAR 4 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

412. GAMBAR 3 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

413. GAMBAR 2 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

414. GAMBAR di Kuspito Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

415. MasihGAMBAR Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

416. Masih GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

417. Masih GAMBAR Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

418. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

419. Masih GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

420. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

421. Masih GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

422. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

423. Masih GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

424. GAMBAR Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

425. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

426. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

427. GAMBAR COMFICENTRO Sudah di Pakai Pasien Lanjut Berlatih Berjalan dengan Wolker

428. GAMBAR Latihan Berjalan Pertama Kalinya Masih di Bantu Wolker Kaki Palsu COMFICENTRO

429. GAMBAR Pasien Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker

430. GAMBAR Masih Pertama Kali Memakai Kaki Palsu COMFICENTRO

431. GAMBAR Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO Berlatih Berjalan dengan Wolker

432. GAMBAR Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO

433. GAMBAR Dengan Bantuan Wolker Pasien Memakai COMFICENTRO Bisa Latihan Berjalan

434. GAMBAR Latihan Berjalan dengan Menggunakan Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO

435. GAMBAR 7Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

436. GAMBAR 6 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIDAY

437. GAMBAR 5 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIDAY

438. GAMBAR 4 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

439. GAMBAR 3 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIDAY

440. GAMBAR 2 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

441. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

442. GAMBAR Kaki Palsu Bawa Lutut COMFIGO Sudah di Pakai dan Siap Latihan Berjalan

443. GAMBAR Kaki Palsu Bawah Lutut Sudah di Pakai Oleh Pasien

444. GAMBAR Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut

445. FOTO di Kuspito Saat Proses Memakai Kaki Palsu COMFIGO di Kuspito Solo

446. FOTO di Kuspito Saat Proses Memakai Kaki Palsu COMFIGO

447. FOTO di Kuspito Saat Latihan Berjalan dengan menggunakan Kruk

448. FOTO di Kuspito Saat Proses Berlatih Berjalan dengan Wolker

449. FOTO di Kuspito Solo Latihan Berjalan dengan Wolker dengan Petugas

450. FOTO di Kuspito Saat Comfigo Latihan Berjalan dengan Wolker

451. FOTO di Kuspito Saat Latihan Berjalan dengan menggunakan wolker

452. FOTO di Kuspito Saat Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

453. FOTO di Kuspito Untuk Proses Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

454. FOTO Latihan Berjalan di Kuspito dengan Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

455. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

456. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

457. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

458. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

459. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

460. FOTO di Kantor Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

461. FOTO di Kantor Kuspito Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

462. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

463. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

464. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

465. FOTO di PT Kuspito Pengukuran Untuk Kaki Palsu Amputasi Tepat Tumit

466. FOTO di PT Kuspito Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

467. FOTO di PT Kuspito Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

468. FOTO di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

469. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

470. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

471. FOTO di PT Kuspito Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

472. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

473. FOTO di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

474. FOTO 4 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

475. FOTO 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

476. FOTO 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

477. FOTO 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

478. FOTO 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

479. FOTO di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

480. FOTO di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

481. FOTO 6 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

482. FOTO 5 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

483. FOTO di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

484. FOTO 2 di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

485. FOTO di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

486. FOTO 4 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

487. FOTO 3 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

488. FOTO 2 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

489. FOTO di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

490. FOTO 3 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

491. FOTO 2 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

492. FOTO di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

493. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

494. FOTO 2 di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

495. FOTO di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

496. FOTO di Kantor Kuspito Saat Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

497. FOTO 2 di Kantor Kuspito Saat Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

498. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

499. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

500. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

501. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

502. FOTO di Kantor Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

503. FOTO di PT Kuspito Solo COMFIDAY Berjalan Langkah demi Langkah dan di Pandu Petugas

504. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

505. FOTO di PT Kuspito Solo Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

506. FOTO di PT Kuspito Solo Latihan Cara Memakai Kaki Palsu COMFIDAY Bersama Petugas

507. FOTO di PT Kuspito Solo Latihan Melangkah dengan Bantuan WOLKER Kaki Palsu COMFIDAY

508. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

509. FOTO Masih Proses Berlatih di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

510. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

511. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO di PT Kuspito dan Siap Berjalan Lagi

512. FOTO Latihan Berjalan di PT Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

513. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Kaki Palsu

514. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

515. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Membuat Kaki Palsu

516. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

517. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

518. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

519. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

520. FOTO 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

521. FOTO 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

522. FOTO 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

523. FOTO di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

524. FOTO di PT Kuspito Solo Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

525. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

526. FOTO di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

527. FOTO di PT Kuspito Solo Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

528. FOTO di PT Kuspito Solo Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

529. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

530. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

531. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

532. FOTO di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

533. FOTO 8 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

534. FOTO 6 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

535. FOTO 5 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

536. FOTO 4 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

537. FOTO 3 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

538. FOTO 2 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

539. FOTO di PT. Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

540. FOTO di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

541. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

542. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

543. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

544. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

545. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

546. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

547. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

548. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

549. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

550. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

551. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

552. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

553. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

554. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

555. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

556. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

557. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

558. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

559. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

560. FOTO di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

561. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

562. FOTO di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

563. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

564. FOTO di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

565. FOTO di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

566. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

567. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

568. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

569. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

570. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

571. FOTO di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

572. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali COMFIDAY

573. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan COMFIDAY

574. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

575. FOTO di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

576. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

577. FOTO di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

578. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

579. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

580. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

581. FOTO di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

582. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

583. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

584. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

585. FOTO di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

586. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

587. FOTO di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

588. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

589. FOTO 3 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

590. FOTO 2 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

591. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

592. FOTO di PT Kuspito Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

593. FOTO di PT Kuspito Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

594. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

595. FOTO di PT Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

596. FOTO di PT Kuspito Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

597. FOTO di PT Kuspito COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

598. FOTO di PT Kuspito Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

599. FOTO Latihan Berjalan di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

600. FOTO di PT Kuspito Pemakaian Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

601. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal Sudah Jadi di Pakaikan

602. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

603. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

604. FOTO di PT Kuspito Petugas Memasangkan Kaki Palsu Pada Pasien

605. FOTO di PT Kuspito Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

606. FOTO di PT Kuspito COMFIGO Kaki Palsu Bawah Lutut di Pasangkan Petugas

607. FOTO di PT Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal

608. FOTO di PT Kuspito Petugas Memakaikan Kaki Palsu Bawah Lutut Pada Pasien

609. FOTO di PT Kuspito Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

610. FOTO di PT Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

611. FOTO 05 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

612. FOTO 05 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

613. FOTO 05 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

614. FOTO 05 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

615. FOTO 05 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

616. FOTO 05 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

617. FOTO 05 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

618. FOTO 05 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

619. FOTO 05 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

620. FOTO 05 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

621. FOTO 04 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

622. FOTO 04 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

623. FOTO 04 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

624. FOTO 04 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

625. FOTO 04 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

626. FOTO 04 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

627. FOTO 04 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

628. FOTO 04 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

629. FOTO 04 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

630. FOTO 04 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

631. FOTO 03 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

632. FOTO 03 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

633. FOTO 03 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

634. FOTO 03 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

635. FOTO 03 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

636. FOTO 03 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

637. FOTO 03 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

638. FOTO 03 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

639. FOTO 03 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

640. FOTO 03 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

641. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

642. FOTO 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

643. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

644. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

645. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

646. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

647. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

648. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

649. FOTO di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

650. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

651. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

652. FOTO di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

653. FOTO di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

654. FOTO di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

655. FOTO di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

656. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

657. FOTO Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

658. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

659. FOTO 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

660. FOTO 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

661. FOTO 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

662. FOTO 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

663. FOTO di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

664. FOTO di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

665. FOTO Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

666. FOTO Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

667. FOTO Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

668. FOTO Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

669. FOTO 2 Proses Latihan Berdiri di Kuspito dengan Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

670. FOTO 2 Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

671. FOTO 3 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

672. FOTO di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

673. FOTO di Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

674. FOTO 2 Latihan di Kuspito Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

675. FOTO Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

676. FOTO di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

677. FOTO 2 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

678. FOTO Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

679. FOTO 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

680. FOTO 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

681. FOTO 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

682. FOTO 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

683. FOTO COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

684. FOTO 5 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

685. FOTO 4 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

686. FOTO 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

687. FOTO 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

688. FOTO COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

689. FOTO 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

690. FOTO 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

691. FOTO 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

692. FOTO Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

693. FOTO 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

694. FOTO 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

695. FOTO 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

696. FOTO 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

697. FOTO 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

698. FOTO Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

699. FOTO di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

700. FOTO 2 di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

701. FOTO di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

702. FOTO 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

703. FOTO 3 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

704. FOTO 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

705. FOTO di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

706. FOTO 10 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

707. FOTO 9 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

708. FOTO 8 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

709. FOTO 7 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

710. FOTO 6 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

711. FOTO 5 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

712. FOTO 4 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

713. FOTO 3 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

714. FOTO 2 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

715. FOTO 1 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

716. FOTO 5 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Krukw

717. FOTO 3 Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

718. FOTO Kuspito 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

719. FOTO Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

720. FOTO 4 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

721. FOTO 3 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

722. FOTO 2 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

723. FOTO Kuspito COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

724. FOTO Kuspito Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

725. FOTO Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

726. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 7

727. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 6

728. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 5

729. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 4

730. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 3

731. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 2

732. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

733. FOTO 2 di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

734. FOTO di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

735. FOTO di Kuspito Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

736. FOTO di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

737. FOTO 5 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

738. FOTO 4 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

739. FOTO 3 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

740. FOTO 2 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

741. FOTO di Kuspito Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

742. FOTO di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

743. FOTO 10 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

744. FOTO 9 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

745. FOTO 8 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

746. FOTO 7 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

747. FOTO 6 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

748. FOTO 5 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

749. FOTO 4 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

750. FOTO 3 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

751. FOTO 2 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

752. FOTO di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

753. FOTO 5 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

754. FOTO 5 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

755. FOTO 4 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

756. FOTO 3 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

757. FOTO 2 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

758. FOTO 4 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

759. FOTO 3 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

760. FOTO 2 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

761. FOTO di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

762. FOTO di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

763. FOTO 10 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

764. FOTO 9 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

765. FOTO 8 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

766. FOTO 7 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

767. FOTO 6 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

768. FOTO 5 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

769. FOTO 4 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

770. FOTO 3 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

771. FOTO 2 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

772. FOTO di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

773. FOTO di Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

774. FOTO di Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

775. FOTO di Kuspito Latihan Berjalan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

776. FOTO 3 di Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

777. FOTO 2 di Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

778. FOTO di Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

779. FOTO di Kuspito Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

780. FOTO 2 di Kuspito Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

781. FOTO di Kuspito Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

782. FOTO di Kuspito Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

783. FOTO di Kuspito Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

784. FOTO di Kuspito Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

785. FOTO di Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

786. FOTO 2 di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

787. FOTO 2 di Kuspito Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

788. FOTO 3 di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

789. FOTO di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

790. FOTO di Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

791. FOTO 2 di Kuspito Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

792. FOTO di Kuspito Latihan Berdiri dengan Wolker COMFICETRO

793. FOTO di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

794. FOTO 2 di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

795. FOTO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

796. FOTO 5 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

797. FOTO 5 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

798. FOTO 5 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

799. FOTO 5 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

800. FOTO 5 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

801. FOTO 5 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

802. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

803. FOTO 5 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

804. FOTO 5 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

805. FOTO 5 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

806. FOTO 10 Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

807. FOTO 8 Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

808. FOTO 8 Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

809. FOTO 7 Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

810. FOTO 6 Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

811. FOTO 5 Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

812. FOTO 4 Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

813. FOTO 3 Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

814. FOTO 2 Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

815. FOTO 1 Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

816. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito Oleh Petugasnya

817. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Oleh Petugas

818. FOTO Proses Pengukuran Kaki Amputasi di Bawah Lutut

819. FOTO Pengukuran Untuk Kaki Amputasi di Bawah Lututnya

820. FOTO Proses Ukur Untuk Pasien Amputasi di Batas Bawah Lutut

821. FOTO Pasien Amputasi Kaki di Bawah Lututnya Melakukan Proses Ukur

822. FOTO Pengukuran Oleh Petugas di Kuspito Untuk Kaki Bawah Lutut

823. FOTO PT Kuspito Melakukan Proses Ukur Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

824. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

825. FOTO Proses Pengukuran di PT Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

826. FOTO 2 Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

827. FOTO Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

828. FOTO 3 Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

829. FOTO 2 Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

830. FOTO Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

831. FOTO 3 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

832. FOTO 2 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

833. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

834. FOTO 2 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

835. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

836. FOTO 5 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

837. FOTO 4 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

838. FOTO di PT Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO

839. FOTO 3 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

840. FOTO 2 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

841. FOTO Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

842. FOTO 4 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

843. FOTO 3 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

844. FOTO 2 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

845. FOTO Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

846. FOTO Masih Semangat Berlatih Berjalan Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

847. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG vs Tongkat Kaki Tiga

848. FOTO Tongkat Membantu Menyeimbangkan Kaki Palsu COMFILEG Berjalan

849. FOTO Sudah Bisa Berjalan dengan Kaki Palsu COMFILEG

850. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG Berjalan dengan Tongkat

851. FOTO Semangat Latihan Berjalan Masih di Bantu Tongkat COMFILEG

852. FOTO Lanjut Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

853. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Berjalan dengan di Bantu Dua Kruk

854. FOTO Sudah Siap Latihan Berjalan Lagi Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

855. FOTO Pengepasan dan Pemakaian Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

856. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 9

857. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 8

858. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 7

859. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 6

860. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 5

861. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 4

862. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 3

863. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 2

864. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

865. FOTO COMFILEG Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

866. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

867. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

868. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

869. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

870. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

871. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

872. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

873. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

874. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

875. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

876. FOTO 4 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

877. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

878. FOTO 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

879. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

880. FOTO 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

881. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

882. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

883. FOTO 6 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

884. FOTO 5 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

885. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

886. FOTO 2 Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

887. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

888. FOTO 5 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

889. FOTO 4 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

890. FOTO 3 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

891. FOTO 2 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

892. FOTO Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

893. FOTO 3 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

894. FOTO 2 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

895. FOTO Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

896. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

897. FOTO 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

898. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

899. FOTO Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

900. FOTO 2 Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

901. FOTO Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

902. FOTO Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

903. FOTO Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

904. FOTO Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

905. FOTO Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

906. FOTO COMFIDAY Berjalan Langkah demi Langkah dan di Pandu Petugas

907. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

908. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

909. FOTO Latihan Cara Memakai Kaki Palsu COMFIDAY Bersama Petugas

910. FOTO Latihan Melangkah dengan Bantuan WOLKER Kaki Palsu COMFIDAY

911. FOTO Proses Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

912. FOTO Masih Proses Berlatih Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

913. FOTO Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

914. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan Lagi

915. FOTO Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

916. FOTO 1 Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

917. FOTO 1 Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

918. FOTO 1 Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

919. FOTO 1 Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

920. FOTO 1 Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

921. FOTO 1 Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

922. FOTO 1 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

923. FOTO 1 Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

924. FOTO 1 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

925. FOTO Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

926. FOTO Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

927. FOTO Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

928. FOTO Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

929. FOTO Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

930. FOTO Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

931. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

932. FOTO Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

933. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

934. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Siap Berjalan Lagi

935. FOTO 8 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

936. FOTO 7 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

937. FOTO 6 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

938. FOTO 5 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

939. FOTO 4 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

940. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

941. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

942. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

943. FOTO Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

944. FOTO 3 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

945. FOTO 2 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

946. FOTO Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

947. FOTO 3 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

948. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

949. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

950. FOTO Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

951. FOTO Siap Berlatih Berjalan Setelah Kaki Palsu Terpakai

952. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

953. FOTO Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

954. FOTO Kruk Membantu Untuk Mengatur Keseimbangan Pasien COMFIDAY

955. FOTO Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

956. FOTO Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

957. FOTO Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

958. FOTO Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

959. FOTO Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

960. FOTO Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

961. FOTO Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

962. FOTO Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

963. FOTO 4 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

964. FOTO 4 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

965. FOTO 4 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

966. FOTO 4 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

967. FOTO 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

968. FOTO 4 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

969. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

970. FOTO 4 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

971. FOTO 4 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

972. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

973. FOTO 3 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

974. FOTO 3 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

975. FOTO 3 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

976. FOTO 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

977. FOTO 3 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

978. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

979. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

980. FOTO 3 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

981. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

982. FOTO 2 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

983. FOTO 2 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

984. FOTO 2 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

985. FOTO 2 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

986. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

987. FOTO 2 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

988. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

989. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

990. FOTO 2 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

991. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

992. FOTO Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

993. FOTO Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

994. FOTO Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

995. FOTO Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

996. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

997. FOTO Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

998. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

999. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1000. FOTO Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1001. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1002. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

1003. FOTO Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

1004. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali COMFIDAY

1005. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan COMFIDAY

1006. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

1007. FOTO Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

1008. FOTO Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

1009. FOTO Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

1010. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

1011. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

1012. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

1013. FOTO Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

1014. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

1015. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

1016. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

1017. FOTO Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1018. FOTO Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

1019. FOTO Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

1020. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

1021. FOTO 3 Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1022. FOTO 2 Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1023. FOTO Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1024. FOTO Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

1025. FOTO Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

1026. FOTO Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

1027. FOTO Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1028. FOTO COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

1029. FOTO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

1030. FOTO Latihan Berjalan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

1031. FOTO Pemakaian Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1032. FOTO Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal Sudah Jadi di Pakaikan

1033. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

1034. FOTO Petugas Memasangkan Kaki Palsu Pada Pasien

1035. FOTO Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

1036. FOTO COMFIGO Kaki Palsu Bawah Lutut di Pasangkan Petugas

1037. FOTO Proses Pemasangan Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal

1038. FOTO Petugas Memakaikan Kaki Palsu Bawah Lutut Pada Pasien

1039. FOTO Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

1040. FOTO 5 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1041. FOTO 5 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1042. FOTO 5 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1043. FOTO 5 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1044. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1045. FOTO 5 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1046. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1047. FOTO 4 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1048. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1049. FOTO 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1050. FOTO 4 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1051. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1052. FOTO 4 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1053. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1054. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1055. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1056. FOTO 4 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1057. FOTO 3 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1058. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1059. FOTO 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1060. FOTO 3 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1061. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1062. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1063. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1064. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1065. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1066. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1067. FOTO 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1068. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1069. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1070. FOTO 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1071. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1072. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1073. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1074. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1075. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1076. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1077. FOTO Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1078. FOTO Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1079. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1080. FOTO Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1081. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1082. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1083. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1084. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1085. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1086. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1087. FOTO Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1088. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah

1089. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1090. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1091. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1092. FOTO 2 Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1093. FOTO Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1094. FOTO 2 Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1095. FOTO 2 Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1096. FOTO 3 Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1097. FOTO 2 Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1098. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1099. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1100. FOTO Pemakaian Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sebelum di Finishing

1101. FOTO 7 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1102. FOTO 6 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1103. FOTO 5 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1104. FOTO 4 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1105. FOTO 3 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1106. FOTO 2 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1107. FOTO Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1108. FOTO 2 Sebelum Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1109. FOTO Sebelum Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1110. FOTO 5 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1111. FOTO 3 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1112. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1113. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1114. FOTO 4 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1115. FOTO 3 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1116. FOTO 2 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1117. FOTO COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

1118. FOTO Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

1119. FOTO Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1120. Bagaimana Cara Mengukur Kaki Palsu Inilah Gambar Pengukuran

1121. Pasien dan Kuspito Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Pembuatan Kaki Palsu

1122. Pasien Kaki Palsu Bawah Lutut Melakukan Ukur Kaki di Kuspito

1123. Petugas PT Kuspito Melakukan Pengukuran Pada Kaki Pasien Bawah Lutut

1124. Kuspito Kaki Palsu Melakukan Pengukuran Kaki Bawah Lutut

1125. Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

1126. PT Kuspito Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

1127. Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO atau COMFIDAY di Ukur di Kuspito

1128. Inilah Gambar Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

1129. Begini Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

1130. FOTO 10 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1131. FOTO 9 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1132. FOTO 8 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1133. FOTO 7 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1134. FOTO 6 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1135. FOTO 5 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1136. FOTO 4 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1137. FOTO 3 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1138. FOTO 2 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1139. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1140. FOTO 3 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1141. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1142. FOTO 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1143. FOTO 3 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1144. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1145. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1146. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1147. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1148. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1149. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1150. FOTO 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1151. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1152. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1153. FOTO 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1154. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1155. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1156. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1157. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1158. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1159. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1160. FOTO Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1161. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1162. FOTO Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1163. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1164. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1165. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1166. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1167. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1168. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1169. FOTO 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1170. FOTO 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1171. FOTO 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1172. FOTO 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1173. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

1174. FOTO di Kuspito Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1175. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1176. FOTO Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1177. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah

1178. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1179. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1180. FOTO Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1181. FOTO Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1182. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1183. FOTO Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1184. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1185. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1186. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

1187. FOTO 5 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

1188. FOTO 4 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1189. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1190. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1191. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1192. FOTO 2 Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1193. FOTO Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1194. FOTO 2 Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1195. FOTO Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1196. FOTO 2 Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1197. FOTO 3 Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1198. FOTO 2 Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1199. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1200. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1201. FOTO Pemakaian Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sebelum di Finishing

1202. FOTO 6 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1203. FOTO 5 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1204. FOTO 4 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1205. FOTO 3 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1206. FOTO 2 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1207. FOTO Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1208. FOTO 2 Sebelum Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1209. FOTO Sebelum Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1210. FOTO 5 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1211. FOTO 3 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1212. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1213. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1214. FOTO 4 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1215. FOTO 3 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1216. FOTO 2 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1217. FOTO COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

1218. FOTO Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

1219. FOTO Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1220. FOTO 2 Produk Jari Tangan Palsu

1221. FOTO Produk Jari Tangan Palsu

1222. FOTO Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

1223. FOTO Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

1224. FOTO 5 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1225. FOTO 4 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1226. FOTO 3 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1227. FOTO 2 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1228. FOTO Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1229. FOTO Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

1230. Pasien Kaki Palsu Bawah Lutut Melakukan Ukur Kaki di Kuspito

1231. Petugas PT Kuspito Melakukan Pengukuran Pada Kaki Pasien Bawah Lutut

1232. Kuspito Kaki Palsu Melakukan Pengukuran Kaki Bawah Lutut

1233. Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

1234. PT Kuspito Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

1235. Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO atau COMFIDAY di Ukur di Kuspito

1236. Inilah Gambar Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

1237. Begini Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

1238. FOTO 10 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1239. FOTO 9 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1240. FOTO 8 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1241. FOTO 7 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1242. FOTO 6 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1243. FOTO 5 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1244. FOTO 4 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1245. FOTO 3 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1246. FOTO 2 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1247. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1248. FOTO Kaki Palsu COMFILEG Sebelum di Finishing

1249. FOTO COMFILEG Kaki Palsu Atas Lutut

1250. FOTO Kaki Palsu COMFILEG Sudah di Finishing

1251. FOTO COMFILEG Latihan Berdiri dengan Kruk

1252. FOTO Latihan Berdiri COMFILEG dengan Kruk

1253. FOTO Berdiri dengan Kruk COMFILEG

1254. FOTO Latihan Berdiri COMFILEG Sudah Finishing

1255. FOTO Latihan Berdiri COMFILEG

1256. FOTO Latihan Berdiri dengan Kruk COMFILEG

1257. FOTO COMFILEG Latihan Berjalan

1258. FOTO 10 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1259. FOTO 9 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1260. FOTO 8 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1261. FOTO 7 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1262. FOTO 6 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1263. FOTO 5 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1264. FOTO 4 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1265. FOTO 3 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1266. FOTO 2 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1267. FOTO 1 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1268. FOTO 5 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

1269. FOTO 5 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

1270. FOTO 4 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

1271. FOTO 3 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

1272. FOTO 2 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

1273. FOTO 4 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

1274. FOTO 3 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

1275. FOTO 2 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

1276. FOTO Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

1277. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

1278. FOTO 6 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

1279. FOTO 5 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

1280. FOTO 4 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

1281. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

1282. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

1283. FOTO Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

1284. FOTO Latihan Melangkah dengan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1285. FOTO 2 Proses Pemakaian dan Pengepasan Kaki Palsu COMFILEG

1286. FOTO Proses Pemakaian dan Pengepasan Kaki Palsu COMFILEG

1287. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG 2

1288. FOTO 10 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1289. FOTO 9 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1290. FOTO 8 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1291. FOTO 7 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1292. FOTO 6 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1293. FOTO 5 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1294. FOTO 4 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1295. FOTO 3 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1296. FOTO 2 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1297. FOTO Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1298. FOTO 9 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1299. FOTO 8 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1300. FOTO 7 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1301. FOTO 6 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1302. FOTO 5 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1303. FOTO 4 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1304. FOTO 3 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1305. FOTO 2 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1306. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

1307. FOTO PROSES di PT Kuspito Pasien Mengukur Kakinya Untuk Memesan Syme

1308. FOTO PROSES di PT Kuspito Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

1309. FOTO PROSES di PT Kuspito Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

1310. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

1311. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

1312. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

1313. FOTO PROSES di PT Kuspito Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

1314. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

1315. FOTO PROSES di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

1316. FOTO PROSES 4 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1317. FOTO PROSES 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1318. FOTO PROSES 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1319. FOTO PROSES 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1320. FOTO PROSES 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1321. FOTO PROSES di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1322. FOTO PROSES di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

1323. FOTO PROSES 6 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1324. FOTO PROSES 5 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1325. FOTO PROSES di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1326. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

1327. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

1328. FOTO PROSES 5 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1329. FOTO PROSES 4 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1330. FOTO PROSES 3 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1331. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1332. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1333. FOTO PROSES 3 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

1334. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

1335. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga dari PT.

1336. FOTO PROSES 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1337. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1338. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1339. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1340. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Saat Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COM

1341. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1342. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1343. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

1344. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1345. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

1346. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Kaki Palsu

1347. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Pa

1348. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Membuat Kaki Palsu

1349. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

1350. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

1351. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah

1352. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1353. GAMBAR 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

1354. GAMBAR 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

1355. GAMBAR 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1356. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

1357. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

1358. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

1359. FOTO PROSES PROSES di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

1360. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

1361. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

1362. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1363. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

1364. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

1365. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1366. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

1367. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

1368. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

1369. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

1370. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1371. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

1372. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1373. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1374. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1375. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1376. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

1377. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

1378. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

1379. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

1380. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1381. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

1382. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1383. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1384. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1385. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1386. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

1387. FOTO PROSES di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

1388. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali COMFIDAY

1389. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan COMFIDAY

1390. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

1391. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

1392. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

1393. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

1394. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

1395. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

1396. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

1397. FOTO PROSES di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

1398. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

1399. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

1400. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

1401. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1402. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

1403. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

1404. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

1405. FOTO PROSES 3 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1406. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1407. FOTO PROSES di PT Kuspito Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

1408. FOTO PROSES di PT Kuspito Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

1409. FOTO PROSES di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

1410. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

1411. FOTO PROSES di PT Kuspito Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1412. FOTO PROSES di PT Kuspito COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

1413. FOTO PROSES di PT Kuspito Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

1414. FOTO PROSES Latihan Berjalan di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

1415. FOTO PROSES di PT Kuspito Pemakaian Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1416. FOTO PROSES di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal Sudah Jadi di Pakaikan

1417. FOTO PROSES di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

1418. FOTO PROSES di PT Kuspito Petugas Memasangkan Kaki Palsu Pada Pasien

1419. FOTO PROSES di PT Kuspito Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

1420. FOTO PROSES di PT Kuspito COMFIGO Kaki Palsu Bawah Lutut di Pasangkan Petugas

1421. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal

1422. FOTO PROSES di PT Kuspito Petugas Memakaikan Kaki Palsu Bawah Lutut Pada Pasien

1423. FOTO PROSES di PT Kuspito Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

1424. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1425. Contoh Lancar Berjalan dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

1426. FOTO PROSES 4 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

1427. FOTO PROSES 4 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

1428. FOTO PROSES 4 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

1429. FOTO PROSES 4 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

1430. FOTO PROSES 4 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1431. FOTO PROSES 4 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

1432. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1433. FOTO PROSES 4 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1434. FOTO 4 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1435. FOTO PROSES 3 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

1436. FOTO PROSES 3 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

1437. FOTO PROSES 3 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

1438. FOTO PROSES 3 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

1439. FOTO PROSES 3 Saat Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

1440. FOTO PROSES 3 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1441. FOTO PROSES 3 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

1442. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1443. FOTO PROSES 3 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1444. FOTO 3 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1445. FOTO PROSES 2 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

1446. FOTO PROSES 2 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

1447. FOTO PROSES 2 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

1448. FOTO PROSES 2 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

1449. FOTO PROSES 2 Saat Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

1450. FOTO PROSES 2 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1451. FOTO PROSES 2 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

1452. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1453. FOTO PROSES 2 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1454. FOTO 2 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1455. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1456. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1457. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1458. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1459. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1460. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1461. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1462. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1463. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1464. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1465. GAMBAR PROSES 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1466. GAMBAR PROSES 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1467. GAMBAR PROSES 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1468. GAMBAR PROSES 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1469. GAMBAR PROSES di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

1470. GAMBAR PROSES di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1471. GAMBAR PROSES Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

1472. GAMBAR PROSES Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1473. GAMBAR PROSES Saat Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

1474. GAMBAR PROSES Saat Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1475. GAMBAR PROSES 2 Proses Latihan Berdiri di Kuspito dengan Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1476. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1477. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1478. GAMBAR PROSES di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1479. GAMBAR PROSES di Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1480. GAMBAR PROSES 2 Latihan di Kuspito Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1481. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1482. GAMBAR PROSES di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1483. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1484. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1485. GAMBAR PROSES 10 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1486. GAMBAR PROSES 9 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1487. GAMBAR PROSES 8 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1488. GAMBAR PROSES 7 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1489. GAMBAR PROSES 6 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1490. GAMBAR PROSES 5 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1491. GAMBAR PROSES 4 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1492. GAMBAR PROSES 3 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1493. GAMBAR PROSES 2 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1494. GAMBAR PROSES di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

1495. FOTO PROSES 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1496. FOTO PROSES 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1497. FOTO PROSES 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1498. FOTO PROSES Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1499. FOTO PROSES 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1500. FOTO PROSES 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1501. FOTO PROSES 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1502. FOTO PROSES 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1503. FOTO PROSES 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1504. FOTO PROSES Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1505. FOTO PROSES 3 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1506. FOTO PROSES 2 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1507. FOTO PROSES di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1508. FOTO PROSES 2 di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1509. FOTO PROSES di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1510. FOTO PROSES 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1511. FOTO PROSES 3 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1512. FOTO PROSES 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1513. FOTO PROSES di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1514. FOTO PROSES di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1515. FOTO PROSES 10 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1516. FOTO PROSES 9 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1517. FOTO PROSES 8 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1518. FOTO PROSES 7 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1519. FOTO PROSES 6 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1520. FOTO PROSES 5 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1521. FOTO PROSES 4 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1522. FOTO PROSES 3 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1523. FOTO PROSES 2 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1524. FOTO PROSES 1 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1525. FOTO PROSES 3 Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1526. FOTO PROSES Kuspito 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1527. FOTO PROSES Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1528. FOTO PROSES 4 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1529. FOTO PROSES 3 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1530. FOTO PROSES 2 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1531. FOTO PROSES Kuspito COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

1532. FOTO PROSES Kuspito Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

1533. FOTO PROSES Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1534. GAMBAR PROSES 2 di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

1535. GAMBAR PROSES di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

1536. GAMBAR PROSES di Kuspito Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

1537. GAMBAR PROSES di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

1538. GAMBAR PROSES 5 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1539. GAMBAR PROSES 4 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1540. GAMBAR PROSES 3 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1541. GAMBAR PROSES 2 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1542. GAMBAR PROSES di Kuspito Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1543. GAMBAR PROSES di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

1544. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 10

1545. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 9

1546. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 8

1547. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 7

1548. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 6

1549. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 5

1550. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 4

1551. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 3

1552. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 2

1553. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1554. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 10

1555. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 9

1556. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 8

1557. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 7

1558. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 6

1559. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 5

1560. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 4

1561. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 3

1562. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 2

1563. GAMBAR Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1564. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

1565. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

1566. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

1567. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

1568. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1569. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

1570. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1571. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1572. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1573. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1574. GAMBAR PROSES Pertama Kali Memakai COMFISCO Langsung Bisa Berjalan dengan Melepas Stangnya

1575. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO Sudah Siap di Gunakan

1576. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

1577. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu COMFISCO

1578. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

1579. GAMBAR PROSES Berjalan dengan Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

1580. GAMBAR PROSES Pertama Kali Memakai dan Menggunakan Kaki Palsu COMFISCO

1581. GAMBAR PROSES Saat Pasien Latihan Berjalan dengan Kaki Palsu COMFISCO Tanpa Berpegangan

1582. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

1583. GAMBAR PROSES 10 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1584. GAMBAR PROSES 9 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1585. GAMBAR PROSES 8 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1586. GAMBAR PROSES 7 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1587. GAMBAR PROSES 6 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1588. GAMBAR PROSES 5 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1589. GAMBAR PROSES 4 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1590. GAMBAR PROSES 3 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1591. GAMBAR PROSES 2 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1592. GAMBAR PROSES Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

1593. GAMBAR PROSES 7 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1594. GAMBAR PROSES 6 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1595. GAMBAR PROSES 5 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1596. GAMBAR PROSES 4 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1597. GAMBAR PROSES 3 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1598. GAMBAR PROSES 2 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1599. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

1600. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 9

1601. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 8

1602. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 7

1603. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 6

1604. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 5

1605. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 4

1606. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 3

1607. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 2

1608. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

1609. GAMBAR PROSES COMFILEG Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

1610. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

1611. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

1612. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

1613. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

1614. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

1615. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

1616. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

1617. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

1618. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

1619. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

1620. GAMBAR PROSES Pengukuran Untuk Kaki Palsu Amputasi Tepat Tumit

1621. GAMBAR PROSES Pasien Mengukur Kakinya Untuk Memesan Syme

1622. GAMBAR PROSES Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

1623. GAMBAR PROSES Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

1624. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

1625. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

1626. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

1627. GAMBAR PROSES Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

1628. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

1629. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

1630. GAMBAR PROSES 4 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1631. GAMBAR PROSES 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1632. GAMBAR PROSES 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1633. GAMBAR PROSES 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1634. GAMBAR PROSES 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1635. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1636. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

1637. GAMBAR PROSES 6 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1638. GAMBAR PROSES 5 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1639. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1640. GAMBAR PROSES 2 Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

1641. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

1642. GAMBAR PROSES 5 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1643. GAMBAR PROSES 4 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1644. GAMBAR PROSES 3 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1645. GAMBAR PROSES 2 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1646. GAMBAR PROSES Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

1647. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

1648. GAMBAR PROSES 02 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

1649. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

1650. GAMBAR PROSES 02 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1651. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1652. GAMBAR PROSES Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1653. GAMBAR PROSES 02 Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1654. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1655. GAMBAR PROSES Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1656. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

1657. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

1658. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

1659. GAMBAR PROSES COMFIGO Pertama Kali Berlatih dengan Wolker

1660. GAMBAR PROSES 06 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

1661. GAMBAR PROSES 02 Pengecekan Kondisi Kaki Sebelum Membuat Kaki Palsu

1662. GAMBAR PROSES Pengecekan Kondisi Kaki Sebelum Membuat Kaki Palsu

1663. GAMBAR PROSES 05 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

1664. GAMBAR PROSES 04 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

1665. GAMBAR PROSES 03 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

1666. GAMBAR PROSES 02 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

1667. GAMBAR PROSES Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

1668. GAMBAR PROSES Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

1669. GAMBAR PROSES 01 Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

1670. GAMBAR PROSES 01 Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

1671. GAMBAR PROSES 01 Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

1672. GAMBAR PROSES 01 Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

1673. GAMBAR PROSES 01 Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

1674. GAMBAR PROSES 01 Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

1675. GAMBAR PROSES 01 Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1676. GAMBAR PROSES 01 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

1677. GAMBAR PROSES 01 Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

1678. GAMBAR PROSES 01 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1679. GAMBAR PROSES Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

1680. GAMBAR PROSES Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

1681. GAMBAR PROSES Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

1682. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

1683. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

1684. GAMBAR PROSES Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

1685. GAMBAR PROSES Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

1686. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

1687. GAMBAR PROSES Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

1688. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1689. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Siap Berjalan Lagi

1690. GAMBAR PROSES 8 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1691. GAMBAR PROSES 7 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1692. GAMBAR PROSES 6 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1693. GAMBAR PROSES 5 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1694. GAMBAR PROSES 4 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1695. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1696. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1697. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

1698. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

1699. GAMBAR PROSES 4 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

1700. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

1701. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

1702. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

1703. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

1704. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

1705. GAMBAR PROSES 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

1706. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

1707. GAMBAR PROSES Siap Berlatih Berjalan Setelah Kaki Palsu Terpakai

1708. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

1709. GAMBAR PROSES Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

1710. GAMBAR PROSES Kruk Membantu Untuk Mengatur Keseimbangan Pasien COMFIDAY

1711. GAMBAR PROSES Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

1712. GAMBAR PROSES Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

1713. GAMBAR PROSES Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

1714. GAMBAR PROSES Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

1715. GAMBAR PROSES Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

1716. GAMBAR PROSES Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

1717. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

1718. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

1719. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

1720. GAMBAR PROSES 04 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

1721. GAMBAR PROSES 04 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

1722. GAMBAR PROSES 04 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1723. GAMBAR PROSES 04 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

1724. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1725. GAMBAR PROSES 04 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1726. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1727. GAMBAR PROSES 04 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1728. GAMBAR PROSES 03 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

1729. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

1730. GAMBAR PROSES 03 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

1731. GAMBAR PROSES 03 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

1732. GAMBAR PROSES 03 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1733. GAMBAR PROSES 03 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

1734. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1735. GAMBAR PROSES 03 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1736. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1737. GAMBAR PROSES 03 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1738. GAMBAR PROSES 02 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

1739. GAMBAR PROSES 02 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

1740. GAMBAR PROSES 02 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1741. GAMBAR PROSES 02 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1742. GAMBAR PROSES 02 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

1743. GAMBAR PROSES 02 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1744. GAMBAR PROSES 02 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1745. GAMBAR PROSES 02 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1746. GAMBAR PROSES 02 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1747. GAMBAR PROSES Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

1748. GAMBAR PROSES Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

1749. GAMBAR PROSES Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

1750. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

1751. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

1752. GAMBAR PROSES Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

1753. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1754. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

1755. GAMBAR PROSES Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

1756. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1757. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

1758. GAMBAR PROSES Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

1759. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

1760. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

1761. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

1762. GAMBAR PROSES Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

1763. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

1764. GAMBAR PROSES Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

1765. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

1766. GAMBAR PROSES 3 Kaki Palsu BL COMFIDAY Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1767. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

1768. GAMBAR PROSES Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

1769. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

1770. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

1771. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

1772. GAMBAR PROSES Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1773. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

1774. GAMBAR PROSES Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

1775. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

1776. GAMBAR PROSES 3 Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1777. GAMBAR PROSES 2 Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1778. GAMBAR PROSES Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

1779. GAMBAR PROSES Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

1780. GAMBAR PROSES Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

1781. GAMBAR PROSES Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

1782. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

1783. GAMBAR PROSES Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1784. GAMBAR PROSES COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

1785. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

1786. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

1787. GAMBAR PROSES 6 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1788. GAMBAR PROSES 6 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1789. GAMBAR PROSES 6 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1790. GAMBAR PROSES 6 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1791. GAMBAR PROSES 6 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1792. GAMBAR PROSES 6 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1793. GAMBAR PROSES 6 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1794. GAMBAR PROSES 6 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1795. GAMBAR PROSES 6 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1796. GAMBAR PROSES 6 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1797. GAMBAR PROSES 5 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1798. GAMBAR PROSES 5 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1799. GAMBAR PROSES 5 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1800. GAMBAR PROSES 5 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1801. GAMBAR PROSES 5 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1802. GAMBAR PROSES 5 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1803. GAMBAR PROSES 5 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1804. GAMBAR PROSES 5 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1805. GAMBAR PROSES 5 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1806. GAMBAR PROSES 5 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1807. GAMBAR PROSES 4 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1808. GAMBAR PROSES 4 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1809. GAMBAR PROSES 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1810. GAMBAR PROSES 4 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1811. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1812. GAMBAR PROSES 4 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1813. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1814. GAMBAR PROSES 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1815. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1816. GAMBAR PROSES 4 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1817. GAMBAR PROSES 3 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1818. GAMBAR PROSES 3 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1819. GAMBAR PROSES 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1820. GAMBAR PROSES 3 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1821. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1822. GAMBAR PROSES 3 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1823. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1824. GAMBAR PROSES 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1825. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1826. GAMBAR PROSES 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1827. GAMBAR PROSES 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1828. GAMBAR PROSES 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1829. GAMBAR PROSES 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1830. GAMBAR PROSES 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1831. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1832. GAMBAR PROSES 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1833. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1834. GAMBAR PROSES 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1835. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1836. GAMBAR PROSES 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1837. GAMBAR di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

1838. GAMBAR di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

1839. GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

1840. GAMBAR di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

1841. GAMBAR di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1842. GAMBAR di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

1843. GAMBAR di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

1844. GAMBAR di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1845. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1846. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1847. GAMBAR 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1848. GAMBAR 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1849. GAMBAR 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1850. GAMBAR 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1851. GAMBAR di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

1852. GAMBAR di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

1853. GAMBAR Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

1854. GAMBAR Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

1855. GAMBAR Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

1856. GAMBAR Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

1857. GAMBAR 2 Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1858. GAMBAR 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1859. GAMBAR 3 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1860. GAMBAR Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1861. GAMBAR Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1862. GAMBAR 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1863. GAMBAR Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1864. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

1865. GAMBAR 2 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1866. GAMBAR Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

1867. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

1868. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

1869. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

1870. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

1871. GAMBAR COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

1872. GAMBAR 5 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

1873. GAMBAR 4 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1874. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1875. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1876. GAMBAR COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

1877. GAMBAR 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1878. GAMBAR 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1879. GAMBAR Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

1880. GAMBAR 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1881. GAMBAR 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1882. GAMBAR 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1883. GAMBAR 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1884. GAMBAR 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1885. GAMBAR Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

1886. GAMBAR 2 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1887. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1888. GAMBAR 2 di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1889. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

1890. GAMBAR 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1891. GAMBAR 3 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1892. GAMBAR 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1893. GAMBAR di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1894. GAMBAR di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

1895. GAMBAR 10 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1896. GAMBAR 9 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1897. GAMBAR 8 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1898. GAMBAR 7 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1899. GAMBAR 6 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1900. GAMBAR 5 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1901. GAMBAR 4 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1902. GAMBAR 3 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1903. GAMBAR 2 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1904. GAMBAR 1 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

1905. GAMBAR 5 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1906. GAMBAR 3 Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1907. GAMBAR Kuspito 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1908. GAMBAR Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

1909. GAMBAR 4 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1910. GAMBAR 3 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1911. GAMBAR 2 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1912. GAMBAR Kuspito COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

1913. GAMBAR Kuspito Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

1914. GAMBAR Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

1915. GAMBAR 2 di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

1916. GAMBAR di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

1917. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

1918. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

1919. GAMBAR 5 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1920. GAMBAR 4 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1921. GAMBAR 3 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1922. GAMBAR 2 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1923. GAMBAR di Kuspito Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

1924. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

1925. MasihGAMBAR Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

1926. Masih GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

1927. Masih GAMBAR Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

1928. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

1929. Masih GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1930. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

1931. Masih GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1932. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1933. Masih GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1934. Masih GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1935. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

1936. GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

1937. GAMBAR Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

1938. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

1939. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1940. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

1941. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

1942. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

1943. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

1944. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

1945. GAMBAR Wolker Membantu Latihan Berjalan Pasien Tepat Lutut COMFICENTRO

1946. GAMBAR COMFICENTRO Sudah di Pakai Pasien Lanjut Berlatih Berjalan dengan Wolker

1947. GAMBAR COMFICENTRO Sudah di Pakai Pasien Lanjut Berlatih Berjalan dengan Wolker

1948. GAMBAR Latihan Berjalan Pertama Kalinya Masih di Bantu Wolker Kaki Palsu COMFICENTRO

1949. GAMBAR Pasien Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker

1950. GAMBAR Masih Pertama Kali Memakai Kaki Palsu COMFICENTRO

1951. GAMBAR Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO Berlatih Berjalan dengan Wolker

1952. GAMBAR Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO

1953. GAMBAR Dengan Bantuan Wolker Pasien Memakai COMFICENTRO Bisa Latihan Berjalan

1954. GAMBAR Latihan Berjalan dengan Menggunakan Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO

1955. GAMBAR 7Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

1956. GAMBAR 6 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIDAY

1957. GAMBAR 5 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIDAY

1958. GAMBAR 4 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

1959. GAMBAR 3 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIDAY

1960. GAMBAR 2 Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

1961. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Yang Sudah Siap di Pakai COMFIGO

1962. GAMBAR Kaki Palsu Bawa Lutut COMFIGO Sudah di Pakai dan Siap Latihan Berjalan

1963. GAMBAR Kaki Palsu Bawah Lutut Sudah di Pakai Oleh Pasien

1964. GAMBAR Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut

1965. FOTO di Kuspito Saat Proses Memakai Kaki Palsu COMFIGO di Kuspito Solo

1966. FOTO di Kuspito Saat Proses Memakai Kaki Palsu COMFIGO

1967. FOTO di Kuspito Saat Latihan Berjalan dengan menggunakan Kruk

1968. FOTO di Kuspito Saat Proses Berlatih Berjalan dengan Wolker

1969. FOTO di Kuspito Solo Latihan Berjalan dengan Wolker dengan Petugas

1970. FOTO di Kuspito Saat Comfigo Latihan Berjalan dengan Wolker

1971. FOTO di Kuspito Saat Latihan Berjalan dengan menggunakan wolker

1972. FOTO di Kuspito Saat Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1973. FOTO di Kuspito Untuk Proses Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1974. FOTO Latihan Berjalan di Kuspito dengan Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

1975. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

1976. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

1977. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

1978. FOTO di Kantor Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

1979. FOTO di Kantor Kuspito Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

1980. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

1981. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

1982. FOTO di Kantor Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

1983. FOTO di PT Kuspito Pengukuran Untuk Kaki Palsu Amputasi Tepat Tumit

1984. FOTO di PT Kuspito Pasien Mengukur Kakinya Untuk Memesan Syme

1985. FOTO di PT Kuspito Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

1986. FOTO di PT Kuspito Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

1987. FOTO di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

1988. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

1989. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

1990. FOTO di PT Kuspito Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

1991. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

1992. FOTO di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

1993. FOTO 4 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1994. FOTO 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1995. FOTO 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

1996. FOTO 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1997. FOTO 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1998. FOTO di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

1999. FOTO di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

2000. FOTO 6 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2001. FOTO 5 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2002. FOTO di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2003. FOTO 2 di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

2004. FOTO di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

2005. FOTO 5 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2006. FOTO 4 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2007. FOTO 3 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2008. FOTO 2 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2009. FOTO di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2010. FOTO 3 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2011. FOTO 2 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2012. FOTO di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2013. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2014. FOTO 2 di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2015. FOTO di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2016. FOTO di Kantor Kuspito Saat Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2017. FOTO 2 di Kantor Kuspito Saat Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2018. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2019. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2020. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

2021. FOTO di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2022. FOTO di Kantor Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

2023. FOTO di PT Kuspito Solo COMFIDAY Berjalan Langkah demi Langkah dan di Pandu Petugas

2024. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

2025. FOTO di PT Kuspito Solo Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

2026. FOTO di PT Kuspito Solo Latihan Cara Memakai Kaki Palsu COMFIDAY Bersama Petugas

2027. FOTO di PT Kuspito Solo Latihan Melangkah dengan Bantuan WOLKER Kaki Palsu COMFIDAY

2028. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2029. FOTO Masih Proses Berlatih di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2030. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2031. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO di PT Kuspito dan Siap Berjalan Lagi

2032. FOTO Latihan Berjalan di PT Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2033. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Membuat Kaki Palsu

2034. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

2035. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

2036. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

2037. FOTO 1 di PT. Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2038. FOTO 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

2039. FOTO 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

2040. FOTO 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2041. FOTO di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

2042. FOTO di PT Kuspito Solo Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

2043. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

2044. FOTO di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

2045. FOTO di PT Kuspito Solo Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

2046. FOTO di PT Kuspito Solo Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

2047. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2048. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

2049. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

2050. FOTO di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2051. FOTO di PT. Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Siap Berjalan Lagi

2052. FOTO 8 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2053. FOTO 7 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2054. FOTO 6 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2055. FOTO 5 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2056. FOTO 4 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2057. FOTO 2 di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2058. FOTO di PT. Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2059. FOTO di PT. Kuspito Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2060. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2061. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2062. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2063. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2064. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2065. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2066. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2067. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2068. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2069. FOTO 3 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2070. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2071. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2072. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2073. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2074. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2075. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2076. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2077. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2078. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2079. FOTO 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2080. FOTO di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2081. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2082. FOTO di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2083. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2084. FOTO di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2085. FOTO di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2086. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2087. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2088. FOTO di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2089. FOTO di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2090. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

2091. FOTO di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

2092. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali COMFIDAY

2093. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan COMFIDAY

2094. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

2095. FOTO di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

2096. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

2097. FOTO di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

2098. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

2099. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2100. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

2101. FOTO di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

2102. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

2103. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

2104. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

2105. FOTO di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2106. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

2107. FOTO di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

2108. FOTO di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

2109. FOTO 3 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2110. FOTO 2 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2111. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2112. FOTO di PT Kuspito Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

2113. FOTO di PT Kuspito Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

2114. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

2115. FOTO di PT Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

2116. FOTO di PT Kuspito Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2117. FOTO di PT Kuspito COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

2118. FOTO di PT Kuspito Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

2119. FOTO Latihan Berjalan di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

2120. FOTO di PT Kuspito Pemakaian Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2121. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal Sudah Jadi di Pakaikan

2122. FOTO di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

2123. FOTO di PT Kuspito Petugas Memasangkan Kaki Palsu Pada Pasien

2124. FOTO di PT Kuspito Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

2125. FOTO di PT Kuspito COMFIGO Kaki Palsu Bawah Lutut di Pasangkan Petugas

2126. FOTO di PT Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal

2127. FOTO di PT Kuspito Petugas Memakaikan Kaki Palsu Bawah Lutut Pada Pasien

2128. FOTO di PT Kuspito Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

2129. FOTO di PT Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2130. FOTO 05 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2131. FOTO 05 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2132. FOTO 05 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2133. FOTO 05 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2134. FOTO 05 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2135. FOTO 05 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2136. FOTO 05 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2137. FOTO 05 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2138. FOTO 05 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2139. FOTO 05 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2140. FOTO 04 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2141. FOTO 04 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2142. FOTO 04 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2143. FOTO 04 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2144. FOTO 04 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2145. FOTO 04 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2146. FOTO 04 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2147. FOTO 04 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2148. FOTO 04 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2149. FOTO 04 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2150. FOTO 03 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2151. FOTO 03 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2152. FOTO 03 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2153. FOTO 03 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2154. FOTO 03 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2155. FOTO 03 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2156. FOTO 03 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2157. FOTO 03 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2158. FOTO 03 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2159. FOTO 03 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2160. FOTO 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2161. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2162. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2163. FOTO 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2164. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2165. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2166. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2167. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2168. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2169. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2170. FOTO di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2171. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

2172. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2173. FOTO di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2174. FOTO di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2175. FOTO di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2176. FOTO di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

2177. FOTO di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2178. FOTO Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2179. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2180. FOTO 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2181. FOTO 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2182. FOTO 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2183. FOTO di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

2184. FOTO di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2185. FOTO Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

2186. FOTO Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2187. FOTO Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

2188. FOTO Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2189. FOTO 2 Proses Latihan Berdiri di Kuspito dengan Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2190. FOTO 2 Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2191. FOTO 3 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2192. FOTO di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2193. FOTO di Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2194. FOTO 2 Latihan di Kuspito Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2195. FOTO Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2196. FOTO di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2197. FOTO 2 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2198. FOTO Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2199. FOTO 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

2200. FOTO 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

2201. FOTO 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

2202. FOTO 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

2203. FOTO COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

2204. FOTO 5 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

2205. FOTO 4 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2206. FOTO 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2207. FOTO 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2208. FOTO COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2209. FOTO 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2210. FOTO 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2211. FOTO 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2212. FOTO Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2213. FOTO 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2214. FOTO 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2215. FOTO 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2216. FOTO 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2217. FOTO 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2218. FOTO Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2219. FOTO 3 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

2220. FOTO 2 di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

2221. FOTO di Kuspito Produk Jadi Sesudah Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

2222. FOTO 2 di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

2223. FOTO di Kuspito Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

2224. FOTO 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2225. FOTO 3 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2226. FOTO 2 di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2227. FOTO di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2228. FOTO di Kuspito Berlatih Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2229. FOTO 10 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2230. FOTO 9 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2231. FOTO 8 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2232. FOTO 7 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2233. FOTO 6 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2234. FOTO 5 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2235. FOTO 4 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2236. FOTO 3 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2237. FOTO 2 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2238. FOTO 1 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

2239. FOTO 5 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2240. FOTO 3 Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

2241. FOTO Kuspito 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

2242. FOTO Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

2243. FOTO 4 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2244. FOTO 3 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2245. FOTO 2 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2246. FOTO Kuspito COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

2247. FOTO Kuspito Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

2248. FOTO Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2249. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 10

2250. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 9

2251. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 8

2252. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 7

2253. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 6

2254. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 5

2255. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 4

2256. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 3

2257. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut 2

2258. FOTO Proses di kuspito Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2259. FOTO 2 di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

2260. FOTO di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

2261. FOTO di Kuspito Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

2262. FOTO di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

2263. FOTO 5 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2264. FOTO 4 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2265. FOTO 3 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2266. FOTO 2 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2267. FOTO di Kuspito Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2268. FOTO di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

2269. FOTO 10 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2270. FOTO 9 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2271. FOTO 8 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2272. FOTO 7 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2273. FOTO 6 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2274. FOTO 5 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2275. FOTO 4 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2276. FOTO 3 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2277. FOTO 2 di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2278. FOTO di Kuspito Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2279. FOTO 5 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2280. FOTO 5 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2281. FOTO 4 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2282. FOTO 3 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2283. FOTO 2 di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2284. FOTO 4 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2285. FOTO 3 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2286. FOTO 2 di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2287. FOTO di Kuspito Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2288. FOTO di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2289. FOTO 10 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2290. FOTO 9 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2291. FOTO 8 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2292. FOTO 7 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2293. FOTO 6 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2294. FOTO 5 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2295. FOTO 4 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2296. FOTO 3 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2297. FOTO 2 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2298. FOTO di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2299. FOTO di Kuspito Proses Memakai Kaki Palsu COMFIGO di Kuspito Solo

2300. FOTO di Kuspito Proses Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2301. FOTO di Kuspito Latihan Berjalan dengan menggunakan Kruk

2302. FOTO di Kuspito Proses Berlatih Berjalan dengan Wolker

2303. FOTO di Kuspito di Kuspito Solo Latihan Berjalan dengan Wolker

2304. FOTO di Kuspito Comfigo Latihan Berjalan dengan Wolker

2305. FOTO di Kuspito Latihan Berjalan dengan menggunakan wolker

2306. FOTO di Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2307. FOTO di Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2308. FOTO di Kuspito Latihan Berjalan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2309. FOTO 3 di Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2310. FOTO 2 di Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2311. FOTO di Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2312. FOTO di Kuspito Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2313. FOTO 2 di Kuspito Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2314. FOTO di Kuspito Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2315. FOTO di Kuspito Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2316. FOTO di Kuspito Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

2317. FOTO di Kuspito Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2318. FOTO di Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

2319. FOTO 2 di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2320. FOTO 2 di Kuspito Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2321. FOTO 3 di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2322. FOTO di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2323. FOTO di Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2324. FOTO 2 di Kuspito Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2325. FOTO di Kuspito Latihan Berdiri dengan Wolker COMFICETRO

2326. FOTO di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2327. FOTO 2 di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2328. FOTO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2329. FOTO 5 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2330. FOTO 5 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2331. FOTO 5 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2332. FOTO 5 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2333. FOTO 5 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2334. FOTO 5 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2335. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2336. FOTO 5 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2337. FOTO 5 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2338. FOTO 5 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2339. FOTO 10 Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

2340. FOTO 9 Kruk Membantu Untuk Mengatur Keseimbangan Pasien COMFIDAY

2341. FOTO 8 Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

2342. FOTO 7 Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

2343. FOTO 6 Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

2344. FOTO 5 Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

2345. FOTO 4 Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

2346. FOTO 3 Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

2347. FOTO 2 Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

2348. FOTO 1 Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

2349. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito Oleh Petugasnya

2350. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Oleh Petugas

2351. FOTO Proses Pengukuran Kaki Amputasi di Bawah Lutut

2352. FOTO Pengukuran Untuk Kaki Amputasi di Bawah Lututnya

2353. FOTO Proses Ukur Untuk Pasien Amputasi di Batas Bawah Lutut

2354. FOTO Pasien Amputasi Kaki di Bawah Lututnya Melakukan Proses Ukur

2355. FOTO Pengukuran Oleh Petugas di Kuspito Untuk Kaki Bawah Lutut

2356. FOTO PT Kuspito Melakukan Proses Ukur Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2357. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2358. FOTO Proses Pengukuran di PT Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2359. FOTO 4 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

2360. FOTO di PT Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO

2361. FOTO 3 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

2362. FOTO 2 Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

2363. FOTO Produk Sudah Jadi dari PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO

2364. FOTO 4 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2365. FOTO 3 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2366. FOTO 2 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2367. FOTO Latihan Berjalan di Kuspito dengan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2368. FOTO Masih Semangat Berlatih Berjalan Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2369. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG vs Tongkat Kaki Tiga

2370. FOTO Tongkat Membantu Menyeimbangkan Kaki Palsu COMFILEG Berjalan

2371. FOTO Sudah Bisa Berjalan dengan Kaki Palsu COMFILEG

2372. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG Berjalan dengan Tongkat

2373. FOTO Semangat Latihan Berjalan Masih di Bantu Tongkat COMFILEG

2374. FOTO Lanjut Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2375. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Berjalan dengan di Bantu Dua Kruk

2376. FOTO Sudah Siap Latihan Berjalan Lagi Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2377. FOTO Pengepasan dan Pemakaian Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

2378. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 9

2379. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 8

2380. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 7

2381. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 6

2382. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 5

2383. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 4

2384. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 3

2385. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 2

2386. FOTO COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

2387. FOTO COMFILEG Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

2388. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

2389. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

2390. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

2391. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

2392. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

2393. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

2394. FOTO Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

2395. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

2396. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

2397. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

2398. FOTO 4 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2399. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2400. FOTO 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2401. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

2402. FOTO 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

2403. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

2404. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

2405. FOTO 6 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2406. FOTO 5 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2407. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2408. FOTO 2 Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

2409. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

2410. FOTO 5 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2411. FOTO 4 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2412. FOTO 3 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2413. FOTO 2 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2414. FOTO Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2415. FOTO 3 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2416. FOTO 2 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2417. FOTO Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2418. FOTO 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2419. FOTO 2 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2420. FOTO Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2421. FOTO Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2422. FOTO 2 Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2423. FOTO Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2424. FOTO Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2425. FOTO Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

2426. FOTO Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2427. FOTO Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

2428. FOTO COMFIDAY Berjalan Langkah demi Langkah dan di Pandu Petugas

2429. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

2430. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO Lanjutnya Akan Berlatih Berdiri

2431. FOTO Latihan Cara Memakai Kaki Palsu COMFIDAY Bersama Petugas

2432. FOTO Latihan Melangkah dengan Bantuan WOLKER Kaki Palsu COMFIDAY

2433. FOTO Proses Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2434. FOTO Masih Proses Berlatih Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2435. FOTO Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2436. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan Lagi

2437. FOTO Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2438. FOTO 1 Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

2439. FOTO 1 Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

2440. FOTO 1 Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

2441. FOTO 1 Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

2442. FOTO 1 Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

2443. FOTO 1 Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

2444. FOTO 1 Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2445. FOTO 1 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

2446. FOTO 1 Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

2447. FOTO Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

2448. FOTO Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

2449. FOTO Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

2450. FOTO Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

2451. FOTO Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

2452. FOTO Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

2453. FOTO Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2454. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

2455. FOTO Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

2456. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2457. FOTO 8 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2458. FOTO 7 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2459. FOTO 6 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2460. FOTO 5 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2461. FOTO 4 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2462. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2463. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2464. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2465. FOTO Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2466. FOTO 4 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

2467. FOTO 3 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

2468. FOTO 2 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

2469. FOTO Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

2470. FOTO 3 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

2471. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

2472. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

2473. FOTO Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

2474. FOTO Siap Berlatih Berjalan Setelah Kaki Palsu Terpakai

2475. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

2476. FOTO Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

2477. FOTO Kruk Membantu Untuk Mengatur Keseimbangan Pasien COMFIDAY

2478. FOTO Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

2479. FOTO Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

2480. FOTO Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

2481. FOTO Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

2482. FOTO Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

2483. FOTO Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

2484. FOTO Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

2485. FOTO Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

2486. FOTO 4 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2487. FOTO 4 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2488. FOTO 4 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2489. FOTO 4 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2490. FOTO 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2491. FOTO 4 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2492. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2493. FOTO 4 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2494. FOTO 4 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2495. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2496. FOTO 3 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2497. FOTO 3 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2498. FOTO 3 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2499. FOTO 3 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2500. FOTO 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2501. FOTO 3 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2502. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2503. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2504. FOTO 3 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2505. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2506. FOTO 2 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2507. FOTO 2 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2508. FOTO 2 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2509. FOTO 2 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2510. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2511. FOTO 2 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2512. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2513. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2514. FOTO 2 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2515. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2516. FOTO Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2517. FOTO Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2518. FOTO Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2519. FOTO Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2520. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2521. FOTO Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2522. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2523. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2524. FOTO Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2525. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2526. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

2527. FOTO Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

2528. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali COMFIDAY

2529. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan COMFIDAY

2530. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

2531. FOTO Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

2532. FOTO Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

2533. FOTO Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

2534. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

2535. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2536. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

2537. FOTO Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

2538. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

2539. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

2540. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

2541. FOTO Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2542. FOTO Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

2543. FOTO Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

2544. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

2545. FOTO 3 Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2546. FOTO 2 Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2547. FOTO Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2548. FOTO Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

2549. FOTO Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

2550. FOTO Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

2551. FOTO Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

2552. FOTO Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2553. FOTO COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

2554. FOTO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

2555. FOTO Latihan Berjalan Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

2556. FOTO Pemakaian Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2557. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

2558. FOTO Petugas Memasangkan Kaki Palsu Pada Pasien

2559. FOTO Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

2560. FOTO Proses Pemasangan Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal

2561. FOTO Petugas Memakaikan Kaki Palsu Bawah Lutut Pada Pasien

2562. FOTO Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2563. FOTO 5 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2564. FOTO 5 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

2565. FOTO 5 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2566. FOTO 5 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2567. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2568. FOTO 5 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2569. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

2570. FOTO 5 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2571. FOTO 5 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2572. FOTO 5 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2573. FOTO 4 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2574. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

2575. FOTO 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2576. FOTO 4 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2577. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2578. FOTO 4 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2579. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

2580. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2581. FOTO 4 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2582. FOTO 4 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2583. FOTO 3 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2584. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

2585. FOTO 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2586. FOTO 3 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2587. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2588. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2589. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

2590. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2591. FOTO 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2592. FOTO 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2593. FOTO 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2594. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

2595. FOTO 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2596. FOTO 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2597. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2598. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2599. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

2600. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2601. FOTO 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2602. FOTO 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2603. FOTO Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2604. FOTO Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

2605. FOTO Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2606. FOTO Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2607. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2608. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2609. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

2610. FOTO Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2611. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2612. FOTO Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2613. FOTO 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2614. FOTO 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2615. FOTO 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2616. FOTO 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2617. FOTO Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

2618. FOTO di Kuspito Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2619. FOTO Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2620. FOTO Pasien Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2621. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah

2622. FOTO Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2623. FOTO 2 Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2624. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2625. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2626. FOTO Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2627. FOTO Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2628. FOTO 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2629. FOTO Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2630. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2631. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2632. FOTO Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2633. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

2634. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

2635. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

2636. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

2637. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

2638. FOTO 5 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

2639. FOTO 4 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2640. FOTO 3 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2641. FOTO 2 COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2642. FOTO COMFICENTRO Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

2643. FOTO Produk Jadi Sebelum Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Proses Finishing

2644. FOTO 2 Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2645. FOTO 3 Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2646. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2647. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Wolker Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2648. FOTO Latihan Berjalan Menggunakan Kruk Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2649. FOTO Pemakaian Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sebelum di Finishing

2650. FOTO 7 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2651. FOTO 6 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2652. FOTO 5 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2653. FOTO 4 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2654. FOTO 3 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2655. FOTO 2 Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2656. FOTO Latihan Berjalan Sebelum Kaki Palsu di Finishing

2657. FOTO 2 Sebelum Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2658. FOTO Sebelum Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2659. FOTO 5 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2660. FOTO 3 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

2661. FOTO 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

2662. FOTO Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

2663. FOTO 4 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2664. FOTO 3 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2665. FOTO 2 Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2666. FOTO COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

2667. FOTO Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

2668. FOTO Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

2669. FOTO 2 Produk Jari Tangan Palsu

2670. FOTO Produk Jari Tangan Palsu

2671. FOTO Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

2672. FOTO Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

2673. FOTO 5 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2674. FOTO 4 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2675. FOTO 3 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2676. FOTO 2 Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2677. FOTO Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

2678. FOTO Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

2679. Bagaimana Cara Mengukur Kaki Palsu Inilah Gambar Pengukuran

2680. Pasien dan Kuspito Melakukan Pengukuran Kaki Untuk Pembuatan Kaki Palsu

2681. Pasien Kaki Palsu Bawah Lutut Melakukan Ukur Kaki di Kuspito

2682. Petugas PT Kuspito Melakukan Pengukuran Pada Kaki Pasien Bawah Lutut

2683. Kuspito Kaki Palsu Melakukan Pengukuran Kaki Bawah Lutut

2684. Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

2685. PT Kuspito Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

2686. Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO atau COMFIDAY di Ukur di Kuspito

2687. Inilah Gambar Proses Pengukuran Untuk Kaki Palsu di Bawah Lutut

2688. Begini Gambar Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di Kuspito

2689. FOTO 10 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2690. FOTO 9 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2691. FOTO 8 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2692. FOTO 7 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2693. FOTO 6 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2694. FOTO 5 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2695. FOTO 4 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2696. FOTO 3 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2697. FOTO 2 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2698. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2699. FOTO Kaki Palsu COMFILEG Sebelum di Finishing

2700. FOTO COMFILEG Kaki Palsu Atas Lutut

2701. FOTO Kaki Palsu COMFILEG Sudah di Finishing

2702. FOTO COMFILEG Latihan Berdiri dengan Kruk

2703. FOTO Latihan Berdiri COMFILEG dengan Kruk

2704. FOTO Berdiri dengan Kruk COMFILEG

2705. FOTO Latihan Berdiri COMFILEG Sudah Finishing

2706. FOTO Latihan Berdiri COMFILEG

2707. FOTO Latihan Berdiri dengan Kruk COMFILEG

2708. FOTO COMFILEG Latihan Berjalan

2709. FOTO 10 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2710. FOTO 9 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2711. FOTO 8 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2712. FOTO 7 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2713. FOTO 6 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2714. FOTO 5 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2715. FOTO 4 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2716. FOTO 3 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2717. FOTO 2 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2718. FOTO 1 Latihan Jalan dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

2719. FOTO 5 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2720. FOTO 3 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2721. FOTO 2 Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2722. FOTO 4 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2723. FOTO 3 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2724. FOTO 2 Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2725. FOTO Berjalan Sudah Bisa Lepas Stang dengan Kaki Palsu COMFISCO

2726. FOTO Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut COMFISCO

2727. FOTO 6 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2728. FOTO 5 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2729. FOTO 4 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2730. FOTO 3 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2731. FOTO 2 Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2732. FOTO Latihan Berjalan dengan Tongkat Kaki Palsu COMFILEG

2733. FOTO Latihan Melangkah dengan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

2734. FOTO 2 Proses Pemakaian dan Pengepasan Kaki Palsu COMFILEG

2735. FOTO Proses Pemakaian dan Pengepasan Kaki Palsu COMFILEG

2736. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG 2

2737. FOTO Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2738. FOTO 2 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2739. FOTO 3 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2740. FOTO 4 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2741. FOTO 5 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2742. FOTO 6 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2743. FOTO 7 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2744. FOTO 8 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2745. FOTO 9 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2746. FOTO 10 Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2747. FOTO Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2748. FOTO 2 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2749. FOTO 3 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2750. FOTO 4 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2751. FOTO 5 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2752. FOTO 6 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2753. FOTO 7 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2754. FOTO 8 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2755. FOTO 9 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2756. FOTO 10 Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu COMFILEG

2757. FOTO PROSES di PT Kuspito Pengukuran Untuk Kaki Palsu Amputasi Tepat Tumit

2758. FOTO PROSES di PT Kuspito Pasien Mengukur Kakinya Untuk Memesan Syme

2759. FOTO PROSES di PT Kuspito Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

2760. FOTO PROSES di PT Kuspito Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

2761. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

2762. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

2763. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

2764. FOTO PROSES di PT Kuspito Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

2765. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

2766. FOTO PROSES di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

2767. FOTO PROSES 4 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2768. FOTO PROSES 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2769. FOTO PROSES 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2770. FOTO PROSES 3 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

2771. FOTO PROSES 2 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

2772. FOTO PROSES di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor dan Lokal

2773. FOTO PROSES di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal

2774. FOTO PROSES 6 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2775. FOTO PROSES 5 di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2776. FOTO PROSES di Kantor PT. Kuspito Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

2777. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

2778. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Solo Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

2779. FOTO PROSES 5 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2780. FOTO PROSES 4 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2781. FOTO PROSES 3 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2782. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2783. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Solo Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

2784. FOTO PROSES 3 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2785. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2786. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Solo Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

2787. FOTO PROSES 3 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2788. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2789. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Produk Yang Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2790. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2791. FOTO PROSES 2 di Kantor Kuspito Saat Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COM

2792. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2793. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2794. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

2795. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Saat Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

2796. FOTO PROSES di Kantor Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

2797. GAMBAR 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2798. GAMBAR 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

2799. GAMBAR 1 Proses di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

2800. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2801. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah

2802. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

2803. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

2804. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Membuat Kaki Palsu

2805. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Pa

2806. FOTO PROSES 1 di PT. Kuspito Solo Untuk Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Kaki Palsu

2807. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

2808. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

2809. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

2810. FOTO PROSES PROSES di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

2811. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

2812. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

2813. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

2814. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

2815. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

2816. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2817. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2818. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2819. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2820. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2821. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2822. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2823. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2824. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2825. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2826. FOTO PROSES 2 di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2827. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

2828. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

2829. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

2830. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

2831. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

2832. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

2833. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2834. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

2835. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

2836. FOTO PROSES di PT Kuspito Solo Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2837. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY

2838. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIDAY Siap Berjalan

2839. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIDAY Sudah di Pakai

2840. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIDAY dan Siap Latihan Berjalan

2841. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY

2842. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Bersiap Latihan Berjalan

2843. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan COMFIDAY

2844. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali COMFIDAY

2845. FOTO PROSES di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Siap Berjalan Kembali

2846. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Akan Berlatih Berjalan

2847. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Akan Berlatih Berjalan

2848. FOTO PROSES di PT Kuspito Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berjalan Kembali

2849. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Siyap Untuk Berjalan Kembali

2850. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu dan Akan Latihan Berjalan

2851. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

2852. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Latihan Berjalan Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2853. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai COMFIGO dan Siap Latihan Berjalan

2854. FOTO PROSES di PT Kuspito Siap Berjalan Lagi COMFIGO Sudah di Pakai

2855. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Siap Berjalan

2856. FOTO PROSES 3 di PT Kuspito Kaki Palsu BL COMFIGO Sudah Bisa di Pakai Berjalan Lepas Stang

2857. FOTO PROSES di PT Kuspito Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

2858. FOTO PROSES di PT Kuspito Berlatih Melangkah Masih di Bantu Wolker Untuk Penyeimbang

2859. FOTO PROSES di PT Kuspito Lancar Berjalan dengan Hanya Memakai Kaki Palsu BL COMFIGO

2860. FOTO PROSES di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Sudah Bisa Berjalan Tanpa Bantuan

2861. FOTO PROSES di PT Kuspito Sudah Bisa Berjalan dengan Lepas Stang Kaki Palsu COMFIGO

2862. FOTO PROSES di PT Kuspito Berjalan Mandiri Hanya dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

2863. FOTO PROSES di PT Kuspito COMFIGO Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker

2864. FOTO PROSES di PT Kuspito Latihan Berdiri dari Duduk dengan Berpegangan Wolker COMFIGO

2865. FOTO PROSES Latihan Berjalan di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO dengan Wolker

2866. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2867. FOTO PROSES di PT Kuspito Pemakaian Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

2868. FOTO PROSES di PT Kuspito Petugas Memakaikan Kaki Palsu Bawah Lutut Pada Pasien

2869. FOTO PROSES di PT Kuspito Proses Pemasangan Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal

2870. FOTO PROSES di PT Kuspito COMFIGO Kaki Palsu Bawah Lutut di Pasangkan Petugas

2871. FOTO PROSES di PT Kuspito Pemasangan Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

2872. FOTO PROSES di PT Kuspito Petugas Memasangkan Kaki Palsu Pada Pasien

2873. FOTO PROSES di PT Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal di Pasangkan Petugas

2874. FOTO PROSES di PT Kuspito Kaki Palsu COMFIGO Bawah Lutut Lokal Sudah Jadi di Pakaikan

2875. FOTO PROSES di PT Kuspito Pemakaian Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

2876. FOTO PROSES 5 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2877. FOTO PROSES 5 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2878. FOTO PROSES 5 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2879. FOTO PROSES 5 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2880. FOTO PROSES 5 Saat Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2881. FOTO PROSES 5 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2882. FOTO PROSES 5 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2883. FOTO 5 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2884. FOTO PROSES 5 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2885. FOTO 5 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2886. FOTO PROSES 4 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2887. FOTO PROSES 4 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2888. FOTO PROSES 4 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2889. FOTO PROSES 4 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2890. FOTO PROSES 4 Saat Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2891. FOTO PROSES 4 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2892. FOTO PROSES 4 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2893. FOTO 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2894. FOTO PROSES 4 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2895. FOTO 4 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2896. FOTO PROSES 3 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2897. FOTO PROSES 3 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2898. FOTO PROSES 3 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2899. FOTO PROSES 3 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2900. FOTO PROSES 3 Saat Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2901. FOTO PROSES 3 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2902. FOTO PROSES 3 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2903. FOTO 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2904. FOTO PROSES 3 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2905. FOTO 3 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2906. FOTO 2 Saat Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2907. FOTO PROSES 2 Saat Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2908. FOTO 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2909. FOTO PROSES 2 Saat Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2910. FOTO PROSES 2 Saat Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2911. FOTO PROSES 2 Saat Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2912. FOTO PROSES 2 Saat Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2913. FOTO PROSES 2 Saat Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2914. FOTO PROSES 2 Saat Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2915. FOTO PROSES 2 Saat Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur di PT Kuspito

2916. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

2917. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

2918. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

2919. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2920. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

2921. GAMBAR PROSES di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2922. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2923. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2924. GAMBAR PROSES Saat Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

2925. GAMBAR PROSES Saat Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

2926. GAMBAR PROSES Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2927. GAMBAR PROSES Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

2928. GAMBAR PROSES di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

2929. GAMBAR PROSES di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

2930. GAMBAR PROSES 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2931. GAMBAR PROSES 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2932. GAMBAR PROSES 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2933. GAMBAR PROSES 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

2934. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2935. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2936. GAMBAR PROSES di Kuspito Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2937. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2938. GAMBAR PROSES 2 Latihan di Kuspito Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2939. GAMBAR PROSES di Kuspito Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2940. GAMBAR PROSES di Kuspito Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2941. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

2942. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berdiri di Kuspito dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2943. GAMBAR PROSES 2 Proses Latihan Berdiri di Kuspito dengan Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

2944. GAMBAR PROSES 10 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2945. GAMBAR PROSES 9 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2946. GAMBAR PROSES 8 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2947. GAMBAR PROSES 7 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2948. GAMBAR PROSES 6 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2949. GAMBAR PROSES 5 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2950. GAMBAR PROSES 4 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2951. GAMBAR PROSES 3 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2952. GAMBAR PROSES 2 di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2953. GAMBAR PROSES di Kuspito Sudah Memakai COMFICENTRO dan Sudah Berjalan Lancar

2954. FOTO PROSES 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2955. FOTO PROSES 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2956. FOTO PROSES 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2957. FOTO PROSES Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

2958. FOTO PROSES 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2959. FOTO PROSES 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2960. FOTO PROSES 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2961. FOTO PROSES 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2962. FOTO PROSES 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2963. FOTO PROSES Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

2964. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

2965. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

2966. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

2967. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

2968. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2969. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

2970. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

2971. GAMBAR PROSES Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

2972. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

2973. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

2974. GAMBAR PROSES Pertama Kali Memakai COMFISCO Langsung Bisa Berjalan dengan Melepas Stangnya

2975. GAMBAR PROSES Kaki Palsu COMFISCO dari Kuspito Untuk Pasien Amputasi Kaki di Atas Lutut

2976. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO Sudah Siap di Gunakan

2977. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

2978. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu COMFISCO

2979. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

2980. GAMBAR PROSES Berjalan dengan Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

2981. GAMBAR PROSES Pertama Kali Memakai dan Menggunakan Kaki Palsu COMFISCO

2982. GAMBAR PROSES Saat Pasien Latihan Berjalan dengan Kaki Palsu COMFISCO Tanpa Berpegangan

2983. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

2984. GAMBAR PROSES 10 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2985. GAMBAR PROSES 9 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2986. GAMBAR PROSES 8 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2987. GAMBAR PROSES 7 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2988. GAMBAR PROSES 6 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2989. GAMBAR PROSES 5 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2990. GAMBAR PROSES 4 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2991. GAMBAR PROSES 3 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2992. GAMBAR PROSES 2 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2993. GAMBAR PROSES Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

2994. GAMBAR PROSES 10 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

2995. GAMBAR PROSES 9 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

2996. GAMBAR PROSES 8 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

2997. GAMBAR PROSES 7 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

2998. GAMBAR PROSES 6 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

2999. GAMBAR PROSES 5 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3000. GAMBAR PROSES 4 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3001. GAMBAR PROSES 3 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3002. GAMBAR PROSES 2 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3003. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3004. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 9

3005. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 8

3006. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 7

3007. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 6

3008. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 5

3009. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 4

3010. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 3

3011. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu 2

3012. GAMBAR PROSES COMFILEG Proses Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

3013. GAMBAR PROSES COMFILEG Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu

3014. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal COMFIGO

3015. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Impor Endoskeletal COMFIDAY Bawah Lutut

3016. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor Endoskeletal COMFIDAY

3017. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal COMFIGO

3018. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Impor COMFIDAY

3019. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

3020. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG Sudah Selesai

3021. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Impor COMFILEG

3022. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

3023. GAMBAR PROSES Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

3024. GAMBAR PROSES Pengukuran Untuk Kaki Palsu Amputasi Tepat Tumit

3025. GAMBAR PROSES Pasien Mengukur Kakinya Untuk Memesan Syme

3026. GAMBAR PROSES Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Solo Pada Pasien

3027. GAMBAR PROSES Petugas Melakukan Ukur Kaki Untuk Pasien Syme

3028. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

3029. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Syme Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Tumit

3030. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Pasien Amputasi Tumit Untuk Pembuatan Syme

3031. GAMBAR PROSES Pasien Melakukan Proses Ukur Untuk Pembuatan Kaki Palsu Syme

3032. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Tepat Tumit atau Syme

3033. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Kaki Tepat Tumit

3034. GAMBAR PROSES 5 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3035. GAMBAR PROSES 4 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3036. GAMBAR PROSES 3 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3037. GAMBAR PROSES 2 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3038. GAMBAR PROSES Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3039. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

3040. GAMBAR PROSES 02 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

3041. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Exoskeletal

3042. GAMBAR PROSES 2 Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

3043. GAMBAR PROSES Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO Sudah Jadi dan Siap di Pakai

3044. GAMBAR PROSES 5 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3045. GAMBAR PROSES 4 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3046. GAMBAR PROSES 3 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3047. GAMBAR PROSES 2 Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3048. GAMBAR PROSES Proses Petugas Mengepaskan Kaki Palsu Pada Pasien

3049. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

3050. GAMBAR PROSES 02 Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

3051. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan COMFIGO di Bantu Wolker dan Keluarga

3052. GAMBAR PROSES 02 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

3053. GAMBAR PROSES 02 Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

3054. GAMBAR PROSES Produk Sudah Jadi Kaki Palsu Bawah Lutut COMFIGO

3055. GAMBAR PROSES Berjalan Lancar dengan Memakai Kaki Palsu COMFIGO

3056. GAMBAR PROSES 02 Masih Latihan Berjalan dengan Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

3057. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

3058. GAMBAR PROSES Latihan Melangkah Masih Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

3059. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO 2

3060. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri Berpegangan Wolker Kaki Palsu COMFIGO

3061. GAMBAR PROSES Sudah Bisa Berjalan dengan Lancar Kaki Palsu COMFIGO

3062. GAMBAR PROSES COMFIGO Pertama Kali Berlatih dengan Wolker

3063. GAMBAR PROSES 06 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3064. GAMBAR PROSES 06 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3065. GAMBAR PROSES 02 Pengecekan Kondisi Kaki Sebelum Membuat Kaki Palsu

3066. GAMBAR PROSES Pengecekan Kondisi Kaki Sebelum Membuat Kaki Palsu

3067. GAMBAR PROSES 05 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3068. GAMBAR PROSES 04 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3069. GAMBAR PROSES 03 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3070. GAMBAR PROSES 02 Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3071. GAMBAR PROSES Pemakaian Kaki Palsu COMFIGO Sebelum Berlatih Berjalan

3072. GAMBAR PROSES Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Bersiap Latihan Berjalan

3073. GAMBAR PROSES 01 Kaki Amputasi Bawah Lutut Melakukan Pengukuran Untuk Kaki Palsu

3074. GAMBAR PROSES 01 Petugas Kuspito Melakukan Pengukuran Sebelum Membuat Kaki Palsu

3075. GAMBAR PROSES 01 Pengukuran Pasien Amputasi Bawah Lutut Untuk Membuat Kaki Palsu

3076. GAMBAR PROSES 01 Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

3077. GAMBAR PROSES 01 Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

3078. GAMBAR PROSES 01 Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

3079. GAMBAR PROSES 01 Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

3080. GAMBAR PROSES 01 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

3081. GAMBAR PROSES 01 Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

3082. GAMBAR PROSES 01 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

3083. GAMBAR PROSES Petugas Mengukur Kaki Palsu Pasien Amputasi Bawah Lutut

3084. GAMBAR PROSES Pasien Amputasi Bawah Lutut di Ukur Kakinya Oleh Petugas

3085. GAMBAR PROSES Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Mengukur Kaki Pasien Bawah Lutut

3086. GAMBAR PROSES Pengukuran Untuk Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut

3087. GAMBAR PROSES Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Endo dan Ekso

3088. GAMBAR PROSES Proses Pembuatan Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Ukur

3089. GAMBAR PROSES Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

3090. GAMBAR PROSES 5 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

3091. GAMBAR PROSES 4 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

3092. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

3093. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

3094. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut COMFILEG

3095. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan dengan Berpegangan Kruk Kaki Palsu COMFILEG

3096. GAMBAR PROSES 4 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

3097. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

3098. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

3099. GAMBAR PROSES Latihan Berjalan Lagi dengan Memakai COMFIGO dan Bantuan Kruk

3100. GAMBAR PROSES 3 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

3101. GAMBAR PROSES 2 Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

3102. GAMBAR PROSES 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

3103. GAMBAR PROSES Latihan Berdiri dengan Bantuan Kruk Kaki Palsu COMFIGO

3104. GAMBAR PROSES Siap Berlatih Berjalan Setelah Kaki Palsu Terpakai

3105. GAMBAR PROSES Sudah Memakai Kaki Palsu COMFIGO dan Siap Berlatih Berjalan

3106. GAMBAR PROSES Pasien Memakai Kaki Palsu COMFIDAY dan Berpegangan dengan Kruk

3107. GAMBAR PROSES Kruk Membantu Untuk Mengatur Keseimbangan Pasien COMFIDAY

3108. GAMBAR PROSES Berjalan Masih Mengatur Keseimbangan dengan Kruk COMFIDAY

3109. GAMBAR PROSES Kruk Membantu Pasien COMFIDAY Mengatur Keseimbangan

3110. GAMBAR PROSES Lancar Melangkah dengan COMFIDAY di Bantu Kruk

3111. GAMBAR PROSES Latihan Menggunakan Kruk Kaki Palsu COMFIDAY

3112. GAMBAR PROSES Berlatih Berjalan Sudah Memakai COMFIDAY

3113. GAMBAR PROSES Sudah Berjalan dan Berdiri Hanya dengan Memakai COMFIDAY

3114. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY Akan Berlatih dengan Kruk

3115. GAMBAR PROSES Sudah Memakai COMFIDAY Siap Berlatih Berjalan Lagi

3116. GAMBAR PROSES 04 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

3117. GAMBAR PROSES 04 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

3118. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3119. GAMBAR PROSES 04 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

3120. GAMBAR PROSES 04 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

3121. GAMBAR PROSES 04 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3122. GAMBAR PROSES 03 Amputasi Bawah Lutut Akan Membuat Kaki Palsu

3123. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Pada Pasien Amputasi Bawah Lutut

3124. GAMBAR PROSES 03 Pasien di Ukur Kaki Bagian yang di Amputasi Oleh Petugas

3125. GAMBAR PROSES 03 Proses Pengukuran Sebelum Kaki Palsu di Produksi

3126. GAMBAR PROSES 03 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Bawah Lutut

3127. GAMBAR PROSES 03 Kaki Amputasi Bawah Lutut di Ukur Oleh Petugas

3128. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3129. GAMBAR PROSES 03 Proses Ukur Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Ataupun Impor

3130. GAMBAR PROSES 03 Pengukuran Semua Jenis Amputasi Bawah Lutut

3131. GAMBAR PROSES 03 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3132. GAMBAR PROSES 6 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

3133. GAMBAR PROSES 6 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

3134. GAMBAR PROSES 6 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

3135. GAMBAR PROSES 6 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

3136. GAMBAR PROSES 6 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3137. GAMBAR PROSES 6 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

3138. GAMBAR PROSES 6 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

3139. GAMBAR PROSES 6 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3140. GAMBAR PROSES 6 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3141. GAMBAR PROSES 6 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3142. GAMBAR PROSES 5 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3143. GAMBAR PROSES 5 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3144. GAMBAR PROSES 5 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3145. GAMBAR PROSES 5 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

3146. GAMBAR PROSES 5 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

3147. GAMBAR PROSES 5 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3148. GAMBAR PROSES 5 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

3149. GAMBAR PROSES 5 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

3150. GAMBAR PROSES 5 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

3151. GAMBAR PROSES 5 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

3152. GAMBAR PROSES 4 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3153. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3154. GAMBAR PROSES 4 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3155. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

3156. GAMBAR PROSES 4 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

3157. GAMBAR PROSES 4 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3158. GAMBAR PROSES 4 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

3159. GAMBAR PROSES 4 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

3160. GAMBAR PROSES 4 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

3161. GAMBAR PROSES 4 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

3162. GAMBAR PROSES 3 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

3163. GAMBAR PROSES 3 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

3164. GAMBAR PROSES 3 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

3165. GAMBAR PROSES 3 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

3166. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3167. GAMBAR PROSES 3 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

3168. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

3169. GAMBAR PROSES 3 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3170. GAMBAR PROSES 3 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3171. GAMBAR PROSES 3 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3172. GAMBAR PROSES 2 Proses Ukur Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3173. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3174. GAMBAR PROSES 2 Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3175. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

3176. GAMBAR PROSES 2 Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

3177. GAMBAR PROSES 2 Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3178. GAMBAR PROSES 2 Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

3179. GAMBAR PROSES 2 Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

3180. GAMBAR PROSES 2 Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

3181. GAMBAR PROSES 2 Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

3182. GAMBAR di PT Kuspito Kaki Amputasi BL Melakukan Proses Ukur

3183. GAMBAR di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut

3184. GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi di PT Kuspito Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL

3185. GAMBAR di PT Kuspito Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran

3186. GAMBAR di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3187. GAMBAR di PT Kuspito Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor

3188. GAMBAR di PT Kuspito Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL

3189. GAMBAR di PT Kuspito Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3190. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3191. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3192. GAMBAR 5 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

3193. GAMBAR 4 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

3194. GAMBAR 3 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

3195. GAMBAR 2 Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

3196. GAMBAR di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut Proses Pengukuran

3197. GAMBAR di Kuspito Saat Melakukan Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut

3198. GAMBAR Pengukuran di Kuspito Kaki Palsu Bawah Lutut

3199. GAMBAR Pasien Melakukan Pengukuran Kaki di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut

3200. GAMBAR Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah

3201. GAMBAR Proses Pengukuran di Kuspito Untuk Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal ataupun Impor

3202. GAMBAR 2 Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3203. GAMBAR 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3204. GAMBAR 3 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

3205. GAMBAR Proses Latihan Berdiri Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3206. GAMBAR Proses Pemakaian Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3207. GAMBAR 2 Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3208. GAMBAR Latihan Berdiri dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3209. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICETRO

3210. GAMBAR 2 Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

3211. GAMBAR Latihan Berjalan dengan Wolker Kaki Palsu Tepat Lutut

3212. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

3213. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

3214. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

3215. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

3216. GAMBAR COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Kruk Sebelum Proses Finishing

3217. GAMBAR 5 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Sebelum Proses Finishing

3218. GAMBAR 4 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

3219. GAMBAR 3 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

3220. GAMBAR 2 COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

3221. GAMBAR COMFICENTRO di Kuspito Latihan Berjalan dengan Wolker Setelah Selesai Finishing

3222. GAMBAR Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

3223. GAMBAR 2 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

3224. GAMBAR 3 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

3225. GAMBAR 4 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

3226. GAMBAR 5 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

3227. GAMBAR 6 Berlatih Berjalan di Kuspito Kaki Palsu Sebelum di Proses Finishing COMFILEG

3228. GAMBAR Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

3229. GAMBAR 2 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

3230. GAMBAR 3 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

3231. GAMBAR 4 Pengepasan Kaki Palsu Atas Lutut di Kuspito Sebelum Proses Finishing COMFILEG

3232. GAMBAR 1 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3233. GAMBAR 2 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3234. GAMBAR 3 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3235. GAMBAR 4 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3236. GAMBAR 5 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3237. GAMBAR 6 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3238. GAMBAR 7 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3239. GAMBAR 8 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3240. GAMBAR 9 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3241. GAMBAR 10 Latihan Jalan di Kuspito dengan Menggunakan Wolker Kaki Palsu Atas Lutut

3242. GAMBAR 5 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

3243. GAMBAR 3 Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

3244. GAMBAR Kuspito 2 Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

3245. GAMBAR Kuspito Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Siap Berjalan di Bantu Wolker

3246. GAMBAR 4 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

3247. GAMBAR 3 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

3248. GAMBAR 2 Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

3249. GAMBAR Kuspito COMFILEG Berjalan dengan Bantuan Wolker

3250. GAMBAR Kuspito Latihan Berjalan di Jalan Menurun dengan COMFILEG

3251. GAMBAR Kuspito Latihan Berjalan Memakai COMFILEG di Bantu Kruk

3252. GAMBAR 2 di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

3253. GAMBAR di Kuspito Produk Jari Tangan Palsu

3254. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Jari Telunjuk Palsu

3255. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

3256. GAMBAR 5 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

3257. GAMBAR 4 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

3258. GAMBAR 3 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

3259. GAMBAR 2 di Kuspito Proses Pengukuran Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

3260. GAMBAR di Kuspito Proses Pengepasan Jari Tangan Untuk Jari Tangan Palsu

3261. GAMBAR di Kuspito Produk Jadi Telapak Tangan Palsu

3262. MasihGAMBAR Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

3263. Masih GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

3264. Masih GAMBAR Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

3265. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

3266. Masih GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

3267. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

3268. Masih GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

3269. Masih GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3270. Masih GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3271. Masih GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3272. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor

3273. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi Bawah Lutut

3274. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu di PT Kuspito Untuk Pasien Amputasi di Bawah Lutut

3275. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

3276. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Lokal Maupun Impor Pada Pasien Amputasi BL di PT Kuspito

3277. GAMBAR Proses Ukur Kaki Palsu BL Lokal Maupun Impor di PT Kuspito

3278. GAMBAR Pengukuran Kaki Palsu Bawah Lutut di PT Kuspito

3279. GAMBAR Pasien Amputasi Kaki Bawah Lutut Melakukan Pengukuran di PT Kuspito

3280. GAMBAR Petugas Mengukur Kaki Amputasi Untuk Pembuatan Kaki Palsu BL di PT Kuspito

3281. GAMBAR Proses Pengukuran Kaki Amputasi Bawah Lutut di PT Kuspito

3282. GAMBAR Pertama Kali Memakai COMFISCO Langsung Bisa Berjalan dengan Melepas Stangnya

3283. GAMBAR Kaki Palsu COMFISCO dari Kuspito Untuk Pasien Amputasi Kaki di Atas Lutut

3284. GAMBAR Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO Sudah Siap di Gunakan

3285. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal Exoskeletal COMFISCO

3286. GAMBAR Produk Sudah Jadi dari Kuspito Kaki Palsu COMFISCO

3287. GAMBAR Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

3288. GAMBAR Berjalan dengan Sudah Memakai Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

3289. GAMBAR Pertama Kali Memakai dan Menggunakan Kaki Palsu COMFISCO

3290. GAMBAR Saat Pasien Latihan Berjalan dengan Kaki Palsu COMFISCO Tanpa Berpegangan

3291. GAMBAR Produk Jadi Kaki Palsu Atas Lutut Lokal COMFISCO

3292. GAMBAR Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3293. GAMBAR 10 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3294. GAMBAR 9 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3295. GAMBAR 8 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3296. GAMBAR 7 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3297. GAMBAR 6 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3298. GAMBAR 5 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3299. GAMBAR 4 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3300. GAMBAR 3 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3301. GAMBAR 2 Pemakaian Pengepasan Serta Berlanjut Latihan Berjalan Kaki Palsu COMFILEG

3302. GAMBAR 10 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3303. GAMBAR 9 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3304. GAMBAR 8 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3305. GAMBAR 7 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3306. GAMBAR 6 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3307. GAMBAR 5 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3308. GAMBAR 4 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3309. GAMBAR 3 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3310. GAMBAR 2 Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3311. GAMBAR Pasien Sudah Memakai Kaki Palsu COMFILEG Lanjut Latihan Berjalan di Pandu Petugas

3312. GAMBAR 10 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3313. GAMBAR 9 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3314. GAMBAR 8 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3315. GAMBAR 7 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3316. GAMBAR 6 Sudah Memakai Kaki Palsu Tepat Lutut COMFICENTRO dan Sudah Bisa Berjalan Lancar

3317.